Да бъдем толерантни

photovisi-download(2) (1)Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол участващи в  ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06  „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по своеобразен начин отбелязаха Деня на толерантността – 16 ноември. Децата с ентусиазъм пресъздадоха обичаи и традиции на различни етноси – български, ромски и турски. Представени бяха различни традиционни облекла на отделните етнически групи, тяхната музика и танци. Участието в тази изява даде възможност на учениците да вникнат  както в собствената си, така и в различната култура, да формират в себе си положителни нагласи на толерантност и уважение към „ различното и различните”.

Така в края на това малко тържество всички разбраха и показаха, че различието не ни пречи да живеем, учим, творим и играем заедно.

 Стоянка Белчева

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново

 

About the Author :