“Дари надежда”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 21.05.2014 г.  се проведе работна среща по проект„Дари надежда!”, който се реализира от БМЧК – Ямбол  в рамките на Програма „Партньори за социална промяна“ на Българския младежки Червен кръст, финансирана от Фондация „Велукс“. В работната среща участие взеха: д-р Любомир Маринов, директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон” -Ямбол; Йорданка Тончева, старша медицинска сестра от Детско отделение в болницата; инж. Митко Филипов, директор на ОС на БЧК – Ямбол; Даниела Иванова – зам. -областен координатор на БМЧК – Ямбол; доброволци на БМЧК и Гергана Георгиева, щатен специалист по младежка дейност. На срещата бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от реализиране на проекта, който ще приключи през месец август 2014г. Основна цел на проекта е подобряване и облекчаване престоят на децата в болничното заведение, чрез организиране на забавни игри, арт работилници и ателиета, както и намаляване стреса у децата и техните придружители. Даниела Иванова – зам. -областен координатор на БМЧК – Ямбол запозна участниците с дейностите, които БЧК е реализирала до момента, както и предстоящите дейности, а именно: обособяване на детски кът за провеждане на заниманията с децата в болницата; провеждане на арт ателиета с децата; провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа, адаптирани за възрастта на децата, включващи темите – стрес, емоции  и взаимоотношения и др.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУчастниците в работната среща взеха активно участие по темата и споделиха опита, които имат до момента при работа с деца настанени в болнично заведение. Д-р Любомир Маринов изрази своята подкрепа за реализиране на проект „Дари надежда” в полза на децата настанени в Детско отделение. Представителите от ОС на БЧК – Ямбол имаха възможност да посетят Детско отделение, за да се запознаят с условията, в които ще работят доброволци на БМЧК и деца и да планират съвместни дейности.

Гергана Георгиева

About the Author :