Данъчни постъпления

bolОбщо 75 426 лв. са постъпили от началото на годината до 31 март в звеното за местни данъци и такси в община Болярово. Най-много приходи има от такса битови отпадъци 22514 лв., следван от данък за придобиване на имущество – 18504 лв., данък МПС – 13 922 лв. и данък недвижими имоти – 11971 лв. Останалите приходи са от патентен данък  – 2287 лв.; такси адм. услуги – 5141 лв.; такса куче – 506 лв. и глоби – 580 лв. По – голямата част от сумите в размер на 50 334 лв. са събрани през месец март, когато стартира кампанията за събиране на данъчните задължения за 2014 г. От началото на годината от звеното за местни данъци и такси са издадени общо 739  удостоверения, приети и обработени са 622 декларации. Напомняме, че предплатилите от 1 март до 30 април 2014 г. за цялата година данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС ползват 5% отстъпка.

About the Author :