Данъчните задължения в “Тунджа” могат да се проверяват и в Интернет

TUNDJA1Започна отпечатването и разпространението на съобщения към собствениците на движимо и недвижимо имущество от община „Тунджа” за задълженията им за местни данъци и такси, съобщи кметът Георги Георгиев. В съобщенията има генериран контролен идентификационен номер (КИН), чрез който ще бъде възможна и он-лайн проверка на задълженията през официалния сайт на общината: http://www.tundzha.net/.

Отдел „Местни данъци и такси” напомня, че на предплатилите до 30.04.2015 г. за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто. Налозите за местни данъци и такси могат да бъдат заплатени в брой в кметствата на всички населени места на община „Тунджа”, на касата в Центъра за административни услуги в гр. Ямбол, по банков път или чрез пощенски запис.

About the Author :