Данъци с отстъпки

DSC00070AОтстъпки от дължимия данък за 2013 г. могат да ползват физически лица и фирми. От началото на годината фирмите са по-активни в декларирането на печалбите си, отколкото физическите лица на доходите си. През първата седмица на данъчната кампания в офиса на НАП – Ямбол са подадени 120 годишни декларации, от които 20 са по електронен път и 100 на хартиен носител. Срокът за деклариране на на корпоративните печалби на фирмите е до края на март 2014 г.  Това е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, но условието е данъкът да е платен в срок. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата. Отстъпка от 5% могат да ползват гражданите, които подадат декларация за облагане на доходите на физическите лица от 2013 г. и платят дължимото до 10 февруари 2014 г. Отстъпка от 5% имат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, но може да се ползва само една от двете отстъпки. Срокът за подаването на тези декларации е до 30 април 2014 г. До тогава трябва да се внесе и дължимият за данък. До момента в ямболския офис са приети 20 декларации за облагане доходите на физически лица. В интернет страницата на НАП могат да се изтеглят формуляри на декларациите или да се вземат от офиса на ул. „Кабиле” 1, който работи от 9 до 17,30 часа. От приходната администрация съветват да се ползва декларацията, която е качена в интернет и позволява да бъде попълнена електронно и разпечатана след това. Освен деклариране на доходи и корпоративни печалби онлайн, приходната агенция предлага и услуга за плащане на всички видове задължения по Интернет, както и още близо 30 е-услуги, които спестяват на бизнеса и гражданите над 300 млн. лв. годишно.

About the Author :