Данък без такса

DSC00067aПлащането на данъка на физическите лица е без такса, ако парите се внасят в банковото гише, разположено в офиса на НАП в Ямбол на улица „Кабиле” 1, съобщиха от ведомството.Крайният срок за плащането и на подаването на данъчните декларации е 30 април. До момента в НАП- Ямбол са приети около 5 хиляди декларации, още толкова се очакват в оставащите 6 дни до края на кампанията. Внасянето на дължимите суми може да става и през интернет. За внасянето на дължимия данък в офиса на банка се плаща такса, определена от финансовата институция. Данъчните декларации може да се подават и в някои пощенските клонове, където служителите дават входящ номер на декларацията. Когато задълженото лице трябва да изпрати документите си като пощенска пратка, е добре да го направи с обратна разписка, за доказателство, че е спазен крайният срок за подаването.Данъчните формуляри се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис, както и офисите на НАП по постоянен адрес. Формулярът за доходите може да бъде попълнен и в електронен вариант с баркод, като за това не е нужен електронен подпис. При подаване онлайн се ползва 5% отстъпка върху дължимите суми. До момента онлайн са подадени 750 документа.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи, извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък , трябва да подаде декларация за дължими данъци за първото тримесечие до края на месеца, напомнят от НАП . Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Декларация се представя в НАП и за окончателните данъци , удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.

 

 

About the Author :