Дадоха офис на Комисията за конфискация на имущество

Brifing_25.2.14 007aЯмболското териториално бюро на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество вече има офис, съобщи областният управител Николай Пенев. С негова заповед на бюрото е предоставен бившият офис на СДС, който се помещаваше в сградата на ул. „Търговска” 2, известна повече като Профсъюзния дом. Бюрата към териториалните дирекции са създадени преди девет месеца, когато е приет правилник за дейността на Комисията, и те обслужват районите, които покриват окръжните съдилища. В Териториално бюро – Ямбол работят двама инспектори, които са били назначени отдавна още преди предоставянето на помещение, установи проверка на „Делник”. С мотива, че те са държавни служители, които извършват контролна дейност, от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отказаха да назоват имената им.

About the Author :