Даваме от бюджета допълнително още 600 000 лв. за ремонта на центъра?

DSC00098Нови 600 000 лв. за допълнително възникнали строителни дейности, без които проектът за модернизацията на централна градска част не може да бъде довършен, иска община Ямбол да бъдат гласувани от общинските съветници като промяна в бюджет 2015 на сесията, която ще се проведе на 25 юни.
На постоянната комисия „Териториално устройство, транспорт и екология” зам.-кметът Красимира Петрова поотвори малко информационната завеса, спусната над проекта- за какво точно ще се използват тези средства, и откъде община Ямбол предлага да стане разместването в бюджета, за да бъдат осигурени.
Първоначално тя обясни, че това са само 10 % от общата стойност на основния и трите допълнителни проекта, които стандартно всеки проектант залага за непредвидени ремонтни дейности, изникнали по време на строителството и които не се покриват от европейския проект. 430 000 лв. от тях са за основния проект, а останалите 170 000 лв. са прогнозни 10 процента от стойността на допълнителните проекти, които са на стойност малко над 1 672 000 лв.
Допълнителните 430 000 лв. за основния проект били предписани като дейности от проектанта, част от тях отивали за подмяна на енергоспестяващото осветление с по-нови модели ЛЕД лампи, много малка част от средствата били за разкопките край музея, които трябва да се финансират от възложителя, т. е. от общината, и за решаване на проблема с преовлажнените зони. Оказа се, че все пак имало преовлажнени зони, които били записани в акт 10 при спирането на проекта и мерки за отстраняването на проблема били взети. Зам.-кметът Красимира Петрова не изброи всички извършени допълнителни дейности за тези 430 000 лв., но спомена, че част от тях са за довършителни работи по шахтите на комуникационните предприятия, които ги поставяли, за да няма никакви разкопавания поне 5 години след завършване на реконструкцията.
По време на комисията беше разяснено и това, че тези 600 000 лв. ще бъдат взети от освободения ресурс за собствено участие по проекта за депото, които са заложени в проекта, тъй като за плащането им общината ще ползва отчисленията, които привежда на РИОСВ – Стара Загора по Закона за управление на отпадъците, за което общинските съветници също трябва да вземат решение на тази сесия.
Единствената изцяло добра новина, свързана с проекта за модернизация на централна градска част е, че общината няма да плати 167 200 лв. за допълнително собствено участие за трите проекта за реконструкция на улица „Търговска” от Безистена до ул. „Преслав” и улицата от Безистена до градския мост, защото заради освободен ресурс отпада изискването проектите да не надхвърлят 500 000 лв.
Задължителното собствено участие по целия проект, което според първоначалните разчети трябваше да бъде 322 356, 53 лв. ще се увеличи с малко над 8000 лв., защото фиксираните суми от по до 25 000 лв. за всеки от трите допълнителни проекта малко са се увеличили.
Съветникът от БСП Мариета Сивкова обърна внимание на представителите на общинска администрация, че първо трябва да се отмени старо решение на Общинския съвет, с което се казва, че собственото участие по допълнителните проекти няма да бъде повече от 25 000 лв. и едва тогава може да се правят исканите промени по бюджета.
На комисията стана ясно още, че изпълнителите ще трябва да започнат по-рано допълнителните проекти, защото имат 140 дни за тяхното изпълнение, а не както се очакваше първо напълно да свършат основния проект, и после да започнат новите.
Сега комуникационните предприятия трябвало спешно, до средата на юли, най-късно до края на месеца, да приключат с тяхната работа, за да освободят трасето и ремонтите ще започнат. От общината обещаха, че ще пускат за движение етап по етап (основният проект е разделен на 4 етапа), когато бъдат завършени, а не целия проект наведнъж, за да не се затруднява движението. Иначе официалният срок за завършване на започнатите ремонти по центъра бил 10 септември. Все пак крайният срок за завършване на трите допълнителни обекта не бил краят на октомври, а 20 декември.
Извършено било и първото плащане на строителите и сега се чакало парите да бъдат възстановени от управляващия орган.
Информационната мъгла около този проект леко се вдигна, но проблемът е, че община Ямбол се държи малко на принципа „Гузен, негонен бяга” и затова съзнателно не дава информация, когато може. Явно те са на принципа, колкото по-малко се знае, толкова по-малко „ще се лае” и затова мълчи упорито. А това е недопустимо, защото става въпрос за изразходването на европейски средства, което трябва да е най-прозрачно.
Диана Иванова

About the Author :