Грижа за децата от община Болярово

42Голяма част от децата в община Болярово са от крайно бедни семейства, които нямат възможност да им осигурят най-необходимото в гардероба. Най-трудно им е да се справят през зимния сезон и това е един от факторите децата да отпадат от училище. По тази причина Общинското училищно настоятелство с председател г-жа София Минева, съвместно с МКБППМН със секретар Милена Манолова, стартираха акция за набиране на дрехи и обувки в подкрепа на около 100 деца от двете училища.

В началото на месец ноември тази година чрез публикуване на обяви в интернет бяха отворени две кампании за набиране на дарения в полза на децата от общината.

Първата кампания е за събиране на зимни дрехи и обувки. Във връзка с нея се отзоваха много хора от цяла България, които изпратиха пакети, включващи от чисто нови дрехи и обувки до такива втора употреба.Събраните дрехи и обувки бяха раздадени на социалнослаби деца от СОУ»Д-р Петър Берон», а по-голямата част бяха дадени на децата от ОУ»Стефан Караджа» – с.Стефан Караджово.

Успоредно с провеждането на тази кампания тече втора, организирана отново от Общинското училищно настоятелство, която е във връзка с изведения проблем от децата на СОУ»Д-р Петър Берон» – гр.Болярово. Компютърната зала на СОУ “Д-р Петър Берон” има нужда от сериозно обновяване на техниката, за да имат смисъл часовете по информационни технологии. По-голямата част от децата в училище са от социалнослаби семейства и нямат достъп до компютър и интернет у дома. Училището е единственото място, където могат да бъдат в час с технологиите, а машините там са много стари, бавни и една по една отказват. Освен очевидните ползи от това едни млади хора да имат достъп до интернет и обучение по информационни технологии, обновяването на компютърната зала ще спомогне и за задържането на тези деца в училище. Към момента на училището са дарени 8 компютъра и 2 броя лаптопи. Кампанията е отворена и очакваме нови дарения.

About the Author :