Гражданско сдружение иска промяна на такса смет

DSC07372До гражданите на община Ямбол

До председателя на Общински съвет Ямбол Данаил Ибришимов

До общинските съветници Общински съвет Ямбол

До кмета на Община Ямбол Георги Славов

До Ямболските и Националните медии

 

ИСКАНЕ

от Гражданско движение  „Да възродим Ямбол е нашата обща кауза“

гр.Ямбол ул.“Кабиле“ 14

 

Относно: ПЛАН-СМЕТКА И ТАКСА СМЕТ ЗА 2018г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

Уважаеми съграждани от Община Ямбол,

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,
Във връзка с подаден сигнал на Общоградското събрание (проведено на 13.11.2017 г. в сградата на НТС Ямбол, по инициатива на Гражданско движение “Да възродим Ямбол е нашата обща кауза”), бе направена справка в интернет страницата на община Сливен. Установихме, че с приета още на 17.10.2017 г. и влязла вече в сила План-сметка, одобрените от ОбС Сливен нови размери промили за облагане с Такса битови отпадъци са както следва: 1.05‰ за граждани и 1.50‰ за бизнеса в град Сливен за 2018 г. 

Изводът който правим (а той е очевиден), е че Ние, гражданите на Община Ямбол платихме (и плащаме) за 2017 г. многократно по-висока Такса за битови отпадъци – респективно размерите промили в Община Ямбол са както следва: 2.46 ‰ за граждани и 4.04 ‰ за бизнеса (т.е. 234% по-високи такси за гражданите и 269% по-високи за бизнеса на Община Ямбол), плюс допълнително завишение от 623 973.70 лв. по искане на кмета Славов и гласувано с решение на ОбС Ямбол (за натрупаните дължими от община Ямбол средства към РИОСВ Ст.Загора). Удивителна разлика. Още повече че община Сливен ползва същото депо за депониране като община Ямбол – в с. Хаджи Димитрово и по тази причина има драстично по-високи транспортни разходи. Но въпреки тях, община Сливен, успява да покрие нуждите си за обслужване на населението и бизнеса си с 2,5 по-малко финансови средства (на условна единица услуга).

Трябва да напомним, че в края на 2016 кметът Славов, всъщност поиска много по-високи размери промили за 2017 г. (до 3,5 пъти повече), но в резултат на гражданския натиск и заведени дела в съда бе принуден да оттегли искането си чрез нарочно решение на ОбС Ямбол.

            Нашето искане на ГД “Да възродим Ямбол е нашата Обща кауза” е:

            ОбС Ямбол до края на 2017 г. да приеме, съгласно Закона за местни данъци и такси, нова План-сметка за облагане с Такса битови отпадъци за 2018 г. в община Ямбол, като тя е с равни или по-малки размери промили от тези в община Сливен. Като представители на нашите граждански права и интереси в местната власт, възлагаме на всички общински съветници, независимо от тяхната партийна принадлежност, съвестно да се запознаят с предимствата на решенията взети от техните колеги от ОбС Сливен, и техния положителен опит. Още повече, че изпълнението на нашето Искане, освен икономически стимул за граждани и бизнес, ще даде възможност на кмета Славов да докаже управленски качества и “голямата си грижа за пестеливото харчене на средствата на данъкоплатците”, която сам нееднократно е заявявал.

            Нека стане пределно ясно, че е крайно необходимо обществените средства, парите на нас гражданите, да се разходват ефективно от местната власт. В противен случай тази власт, не е на нивото нито на нуждите, нито на интересите на обществото, и тя става опасна и вредна. Това твърдим ние. И като гражданско движение, посветено на Общата кауза Да възродим Ямбол, ние ще бъдем настойчиви и последователни в нашите искания ресурсът на тази огромна власт, концентрирана в местното самоуправление да се използва в интерес на всеки член на обществото, а не само на единици от него. Това е базисно условие за генериране на по-висок жизнен стандарт и на по-високи доходи за всеки наш съгражданин.

            Относно приемането на новата План-сметка за облагане с Такса битови отпадъци за 2018 г. в община Ямбол, имаме готови и работещи предложения, как да занижим още повече таксата битови отпадъци, която ще плащаме през следващите години, като желаещите граждани и фирми се включат в предварително първично отделяне на вторичните суровини от отпадъците, за което да бъдат стимулирани с намаляване на дължимата от тях “такса смет” или директно стимулирани чрез изграждане на няколко изкупвателни пунктове на вторични суровини на територията на Община Ямбол! Всъщност това е работеща практика, позната в много страни от общия ни Европейски съюз, с която практика се наемаме да ви запознаем при обсъждането на новата План-сметка за облагане с Такса битови отпадъци за 2018 г. в община Ямбол.

            В очакване на решение и отговор от страна на ОбС Ямбол и на Община Ямбол:


Приложен СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

            В очакване на решение от страна на Общински съвет Ямбол и на Община Ямбол:

 

                        С уважение: Александър Петров …………………………..

Борислав Пехливанов………………………..

Иван Кърцъков………………………………….

Каньо Канев……………………………………….

                                               Красимир Стойчев…………………………….

                                               Рафаел Калдерон……………………………….

                                               Росица Бакалова …………………………………

                                               Тодор Михайлов ……………………………………

                                               Тодор Стоянов……………………………….

                                               Христо Христов………………………………………

About the Author :