Граждани сигнализират за сеч на дървета

4f807f3a03151fe2f1ff566913743ac6_XLДо Президента

  г-н Румен Радев

 До Министър–председателя

 на Република България

г-н Бойко Борисов

           До Главния прокурор

 на Република България

              г-н Сотир Цацаров

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

 До окръжна прокуратура Ямбол

 г-н Дойчин Дойчев

До националните медии

До Ямболските медии

        Копие:

МОСВ София

г-н Нено Димов

ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда) София

г-н Георги Балчев

    РИОСВ – Стара Загора

г-жа Петя Папазова

С И Г Н А Л

за проверка от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно:    Безобразна сеч на дървета на територията на град Ямбол, продължаваща повече от година

            Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

Уважаеми дами и господа от медиите,

На 14.02.2019г. по нареждане на кметската управа в гр.Ямбол отново служители на фирмата, с която община Ямбол има сключен договор за извършване на дейности по озеленяване и … „вилня“ и в резултат на това бяха премахнати поредните здрави дървета този път в ж.к.“Диана“! Това кощунство бе отразено и в репортаж на телевизия DTV – “Жители на комплекс „Диана“ в Ямбол са възмутени заради отсичането на засадените пред блока им плодни дръвчета. Гражданите възнамеряват да се обърнат към премиера Бойко Борисов, заради (цитирам) “анархията в действията на кмета Славов””. Прилагаме линк към репортажа:

https://www.facebook.com/385362598210889/videos/vb.385362598210889/439195529953984/?type=2&theater

Ние от „Да спасим град Ямбол от Кмета“ се солидализираме с вика за помощ на жителите на комплекс „Диана“ и считаме, че с тези си действия кмета на община Ямбол е нарушил ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ от 30 Март 1993г. и другите нормативни актове свързани с екологичното законодателство в Република България! Всеизвестно е, че когато се реши да се премахнат повече от 20 дървета, това решение задължително се подлага на оценка за въздействието върху околната среда(ОВОС)!!! Може би и за това най-вероятно заповедите за премахване на кмета Славов (или на заместничките му) са на парче и по този начин се цели да се заблудят гражданите на Ямбол и да се заобиколят законите!

До момента премахнатите дървета в Ямбол за последната година са стотици без за това да е извършвана ОВОС, не е имало и публично обсъждане на такова предложение! И всичко това е съвсем лесно проверимо от структурите, на които сте ръководители.

Уважаеми г-н Дойчев,

            Като ръководител на Окр. прокуратура Ямбол, разчитаме на вашата мигновена намеса за преустановяване на тази сеч до изясняване на обстоятелствата около тези действия унищожаващи зелената система на град Ямбол! Поправката на такива грешки изисква десетки години!!!

 

                                С уважение:    Александър Петров –

Борислав Пехливанов –

 Димитър Вълев Димитров

Жул Рафаел Калдерон

Иван Кърцъков

Каньо Канев

Красимир Стойчев

About the Author :

Leave a reply