Граждани сигнализират за ново нарушение на строеж на бивша фирма на кмета

1До РО НСК Ямбол

 инж. Таня Калудова

 До кмета на община Ямбол

г-н Георги Славов

До Дирекция “Инспекция по  труда” – Ямбол,

 2 ул.”Търговска” №2,

г-н Стоян Иванов

 [email protected]

До медиите

До гражданите на Ямбол

С И Г Н А Л – П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: сградата на Старата поща в гр.Ямбол, ул.“Йордан Йовков“ № 2

(зад Телефонната палата)

            Уважаема г-жо Калудова,

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаеми г-н Иванов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Уважаеми съграждани,

Отправяме този сигнал за проверка до вас поради реалната заплаха от самостутване на изкоп    на новострояща се сграда намираща се на адрес – гр.Ямбол, ул.“Йордан Йовков“ № 2, който е със сериозно голяма дълбочина от около 6(шест) метра или два подземни етажа. Опастността става още по голяма от това, че само на метър-два от ръба на изкопа продължават да преминават коли и тежка строителна техника, както и от дъждовното време в последните няколко дни. Видно от информационната табела на обекта заплахата е и за до 20 на брой строителни работници работещи на обекта!

            Защо и кой не си е изпълнил задълженията за укрепване на изкопа – Проектант, Строител, …?

            Къде и какво е предприел служителя от фирмата строител отговорник по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), за опазване живота и здравето на работниците, а в случая и на гражданите?

            Кой с действията или бездействията си  застрашава живота на строителите и преминаващите граждани(с автомобили или пеша) и не е спазил законите и нормативната уредба?

            Трябва ли пак да даваме безумно невинни жертви?

            Разчитаме на вашата бърза и експертна намеса за обезопасяване на изкопа, за спазване на проекта, а ако се налага и за отцепване достъпа до изкопа до изпълнение на предписанията ви с цел недопускане на нещастни случаи!!!

            В очакване на отговора Ви до нас

С тревога и загриженост:

инж.Александър Петров – ПГС конструкции

                                                                    Борислав Пехливанов – дипломиран икономист

                                                                    инж.Каньо Канев – Електро инженер

                                                                    ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции

                                                                    Красимир Стойчев

                                                                       Жул Рафаел Калдерон

3 4 5 66a 7 8 9 10 11 12 42980316_565885893931531_7428495699093749760_nа 43012796_245921746081572_3030397025611939840_nа 43018769_491256577949953_1227740749731201024_nа

About the Author :