Граждани продължават да питат прокуратурата за осъдения съветник

Da spasimДо Окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До медиите

Относно:

СИГНАЛ за проверка от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

и

Ваш отговор Изх.№644/15.03.2018 г.

НОХД No 174/2016, IV състав

Подкуп

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

Ю.Х.А.

Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ

Присъда от 12.9.2016г.
Ю.Х.А.
Мотиви от 12.10.2016г.

             Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Приветстваме предприетите от вас действия за привеждане в изпълнение на въпросната присъда!

            Остава обаче открит въпроса, който ви отправихме в първоначалния си сигнал:

            След като осъдения е знаел за окончателната и влязла в сила присъда на 07.12.2017г., но въпреки това е продължил да бъде общински съветник в Общински съвет Ямбол, да участва и гласува в постоянните му комисии, да участва и гласува на заседанията на общински съвет Ямбол, да получава възнаграждение – заплата от нашите и вашите данъци (защото според нормативната уредба дейността като общински съветник е приравнена на трудов и осигурителен стаж, има право и на болнични), то това престъпление ли е и ако е така, то какви действия са предприети от ваша страна?!

            Още повече, че въпросното дело е част от „Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)“:

–        http://www.vks.bg/Press%20Office/dela_op_kp/2017_03_vks_kp.pdf

            Кое в случая му е актуалното и наблюдаваното на делото като три месеца и половина след окончателно влязлата в сила присъда той продължава да е общински съветник???

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Надяваме се да извършите проверка на изнесеното от нас, като ако то се окаже вярно да предприемете незабавни действия съобразно закона и правомощията Ви!!!

                        С уважение:   Александър Петров

Борислав Пехливанов

                                               Каньо Канев

                                               Иван Кърцъков

                                               Красимир Стойчев

                                               Рафаел Калдерон

About the Author :