Граждани питат за забавено строителство по проект

Da spasimДо кмета на община Ямбол

Георги Славов

Копие:

До Министъра на МРРБ

Николай Нанков

До ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020

Деница Николова

До Комитета за наблюдение на ОПРР
 2014-2020

Деница Николова

До националните медии

До ямболските медии

 

П И Т А Н Е

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

            Относно: Неизпълнение на СМР в срок и недоволството на родителите на деца ползващи се от услугите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаеми г-н Нанков,

            Уважаеми г-жо Николова,

            Уважаеми дами и господа от медиите,           

            Ремонта на въпросните ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ трябваше да е завършил преди повече от ДВА МЕСЕЦА, за което репортажи се излъчиха по Ямболските телевизии, но какво от това?! Какво от това, че родителите се надяваха от ДВА месеца децата им да са пак в обновените си сгради! Никаква информация от общината на тази тема?! За всичко друго информация да, но не и за НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО В СРОКОВЕ НА ВЪПРОСНИТЕ РЕМОНТИ?!

            И към момента СМР продължават с пълна сила, за което ние разполагаме с видео и снимков материал.

            За това  г-н Славов ние отправяме към вас следните въпроси:

  1. 1.      Кога най-насетне тази сага със СМР ще финишира?
  2. 2.      Каква неустойка по сключените договори за СМР на въпросните Изпълнители сте удържали до момента и по какъв начин сте ги информирали (Изпълнителите) за това, че са в забава на сроковете по договорите с община Ямбол, в защита на интересите на Община Ямбол и ОПРР 2014-2020 за ненавременното изпълнение в срок на въпросните обекти, и че за това дължат НЕУСТОЙКА?!
  3. 3.      Усвоена ли е и каква част от банквата гаранция за НЕизпълнението на договорите за СМР?

            Уважаеми г-н Славов,

            Надяваме се , че отправените от нас въпроси касаят елементарна справка и ще получим отговори в рамките на 2-3 дни!!!

            Приложено – договори за СМР – 2 броя!

            В очакване на отговора Ви до нас

 

               С уважение: Александър Петров

                                       Борислав Пехливанов

                                       Каньо Канев

                                       Иван Кърцъков

                                       Красимир Стойчев

                                       Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply