Град Ямбол с най-много изселили се през 2020 г. през последните 11 г.

Ямбол, 24.04.2021 г.

Град Ямбол е с най-голям отрицателен механичен прираст за 2020 г. – минус 2299 души, през последните 11 години, показват данните от Националния статистически институт. През пандемичната година от града са се изселили 3461 души, а са се заселили само 1162. За сравнение през 2019 г. механичният прираст за Ямбол е минус 615 души.

През 2020 г. Ямбол е единствената община в Ямболска област с отрицателен прираст – например, община „Тунджа“ увеличава населението си с 2237 души – заселилите се са 2892, а изселилите се само 655.

През последните 11 години – от 2010 до 2020 г., няма нито една година, в която градът да е с положителен механичен прираст. Другите години с по-голям отрицателен прираст са 2010 г. – минус 1332 души, и 2015 г. – минус 1019 души.

В края на 2018 г. ГРАО обяви, че Ямбол е единственият областен град, който не е увеличил населението си през последните 10 години, за съжаление тази тенденция продължава и две години след това.

Най-голямо движение на население през 2020 г. има в самата област, а градовете, в които са се изселили най-много жители на област Ямбол са Бургас, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Пловдив. В чужбина са се изселили 487 души.

About the Author :

1 Comment to “Град Ямбол с най-много изселили се през 2020 г. през последните 11 г.”
  • Поздрави!
    April 27, 2021 - Reply

    Важното е, че братчедите имат място да живеят нашироко. Аз лично след 2 години си изнасям семейството от тук, защото ми омръзна да слушам маанета нон стоп. Началниците да му мислят, ‘щото и данъците и таксите, които плащам, също си идват с мен. Да чакат от Райна Княгиня да им плащат масрафите! Поздрави!

Leave a reply