Готовност за зимата

DSC00984За пълна готовност за зимата и добра координация между институциите докладваха в Стралджа участниците  в заседанието на Общинския щаб за координация на неотложните аварийно-възстановителни работи. Срещата премина  под ръководството на Иван Иванов, зам.-кмет на общината. В организацията по зимното поддържане на пътищата важно значение има  изпълнението на сключения Договор  между общината и фирма „ХЕМУС СТРОЙ” ООД Зимница, която ще осъществява поддържането и снегопочистването на  пътищата от четвъртокласната  общинска  мрежа. Представителите  на РС ПБЗН, КЕЦ Ямбол, ВиК, Областно пътно управление, РУ „Полиция”  докладваха пред кметове и км. наместници за предприетите мерки по подготовката за зимата.

DSC00981Общата констатация е, че всички ръководства по места са положили максимум усилия за навременно решаване на проблемите,  осигуряване на екипи, техника и материали за работа при екстрени условия. Сключени са нужните договори за поддържане и снегопочистване  на участъка от АМ “Тракия” и гл. път София – Бургас в района на общината, както и за пътища първи, втори и трети клас. Извършена е своевременна проверка на техниката, осигурени са количествата пясък и луга. На финала Илия Куртев, гл. специалист ОМП и ГЗ в общината,  запозна участниците в съвещанието със заповедите на кмета на общината Атанас Киров по подготовката за зимното поддържане и отводнителните мероприятия, за използването на ел. уредите  и осигуряване на пожарна безопасност на обектите.

About the Author :