Горски инспектори иззеха незаконно добита дървесина край Завой

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Сливен задържаха и иззеха 41 пр. куб. м незаконно добита дървесина при проведена акция на 09.09.2021 г. в с. Завой на територията на община “Тунджа”, област Ямбол. Проверката е извършена съвместно със служители на МВР – Ямбол и ЮИДП – Сливен, проверени са над 60 домакинства, съставени са 20 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. Образувани са две досъдебни производства.

РДГ – Сливен апелира гражданите да не купуват дървесина, която не е придружена с документ доказващ законния и произход, като в допълнение същата следва да е маркирана с КГМ, Общинска горска марка или производствена марка.

About the Author :