Големи инвестиции на „Начало 93”-Стралджа

DSCF0122През изминалата 2013 г. най-голямата земеделска кооперация в общината „Начало 93” Стралджа отчете един своеобразен успех. В своята 21-годишна история кооперацията реализира най-големите инвестиции – общо 1 400 000 лв. По проект от ПРСР за близо 500 хил. лв. за обект сграда за селскостопанска техника са вложени  326 хил.лв. и сграда за СС продукция – 123 хил.лв. Инвестициите в машини и съоръжения се изчисляват на 884 хил. лв. като това включва  зърнокомбайн „Кейс” с хедер,  4 бр. колесни трактори „Джон деар”, 2 бр. сеялки за окопни култури „Гаспардо”, машина за третиране на семена, валяк за брана „Мадара” и др.

Според отчетния доклад на председателя Николай Николов изминалата 2013г. , която се отличава от предходната с мека зима, дъждовна пролет и дълго продължила суша през лятото, беше поредно предизвикателство за земеделците. Заложено беше производство на  над 8 хил. дка пшеница, 4500 дка ечемик, 4800 дка слънчоглед,  1700 дка рапица и 1770 дка кориандър.  Получените добиви при пшеницата  варират от  663 кг/дка до 281 кг/дка в зависимост от сорта и местностите.При ечемика максимума е  501кг/дка  до минимума от 214 кг/дка. Средните добиви при слънчогледа са в границите 300-146 кг/дка. Справките сочат при общо произведени  625 хил.т. от 1774 дка  среден добив от рапица 352 кг/дка.При кориандъра  от засятите  1776 дка , производство – 195 хил. т. при среден добив 110 кг/ дка.  Положителен е окончателния финансов резултат от производството на  пшеница, слънчоглед, рапица и кориандър, на минус се оказва само производството на ечемик. За разлика от предходната година  наред с малко по-ниските добиви при пшеницата и ечемика всички реализационни цени  се оказват с по 30-35% по-ниски, докато рентата е нараснала  на 38 лв.  или 130 кг зърно на декар, което води и до по-нисък финансов резултат. Като цяло кооперацията приключва на печалба и с добре балансирани разходи. Оценката за труда на всички заети в СС производство е висока. Условията при които работи кооперацията, която стопанисва над 20 хил.дка земеделска земя,  и тази година не са по-добри като се имат предвид  глинесто-песъчливите почви без наклони, особения климат на района, присъствието на голям брой ромско население което  продължава с кражбите, нелоялната конкуренция с други земеделски производители. Според г-н Николов съществено значение има и държавната политика по отношение на земеделието като отрасъл, липсата на стратегия и приоритети както и изчистена концепция за новия програмен период 2014-2020 г.

Прозорливо и с много сериозна загриженост за бъдещето Управителния съвет планира  подобряване структурата на производството, усъвършенстване на технологичните процеси при отглежданите култури, предпазливост при инвестиране в техника, подобряване материалната база, повишаване размера на рентата и дивидента, поддържане добро ниво на заплащане труда на работниците. С очакване други стопани  както от Стралджа така и от съседните села да дадат своята земя под наем или аренда  кооперация „Начало 93” гарантира, че наемът ще бъде на нивото на най-високия в съответното населено място.

About the Author :