„Глобалeн апел“

Ямбол, 25.05.2022 г.

Българският Червен кръст продължава да оказва хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. БЧК реализира мащабна програма с финансовата подкрепа, предоставена от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

В област Ямбол стартира предоставяне на лични хигиенни пакети на 3 700 социално слаби граждани, засегнати от COVID-19, по предварителна заявка от здравните медиатори към общините, както следва:

 

Община Бр. пакети
1 Тунджа 2 500
2 Ямбол 500
3 Стралджа 500
4 Болярово 200
Общо 3 700 пакета

Списъците на правоимащите лица са изготвени от здравни медиатори по общини, след което са съгласувани с Национална мрежа на здравните медиатори.

В област Ямбол хигиенните пакети се раздават с подкрепата на Национална мрежа на здравни медиатори, в лицето местните медиатори и щатни служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол.

При раздаваното на хигиенните пакети здравните медиатори провеждат сесии за промоция на здравето и хигиената сред ромското население. Раздават се и информационни материали, свързани с промоцията на здравето.

Всеки пакет съдържа: сапун, шампоан, мокри кърпи, маска за лице, прах за пране,  дезинфектант, четка и паста за зъби.

 

 

About the Author :

116 Comments to “„Глобалeн апел“”

Leave a reply