Гласуване на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването

eu_elections_2019В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 08.00 до 17.00 часа

046/68 11 16 , 046/68 11 17 и 0893/37 35 37

 

За община Стралджа:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 07.00 до 18.00 часа

04761/ 53 83

 

За община Болярово:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 10.00 до 18.00 часа

04741/6904, 04741/6932, 04741/6093

 

За община Тунджа:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 08.00 до 17.00 часа

046/66 15 66, 046/68 43 04 и 0889/11 33 32

 

За община Елхово:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 08.00 до 17.00 часа

0478/88 006 и 0478/81 258

 

2.С решение №46-ЕП от 16.05.19г., РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи изборен район Ямболски, както следва:

 За община Ямбол:

СИК № Адрес на   СИК

1

312600013

ДКЦ-1   /бивша Поликлиника/, ул. „Христо Смирненски” № 2

2

312600016

Сграда на   ОП “Платени зони за паркиране“ ул. „Ал. Стамболийски” № 29

3

312600017

Фоайе на   зрителна зала на община Ямбол,  ул.   „Г.С.Раковски” №7

4

312600054

ОУ “Йордан   Йовков“, ул. „Тимок” № 3

5

312600062

Професионална   гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък”   №2

6

312600069

Професионална   гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска” № 85

7

312600094

 

Сградата на читалище „Пробуда“,    пл.“ Страшимир Кринчев“ № 2

 

 

За община   Елхово:

СИК № Адрес на   СИК

1

310700002

Клуб на   инвалида, пл. Христо Ботев” № 4
 
За община   Болярово:
СИК № Адрес на   СИК

1

310300001

Профсъюзен   дом, пл. „Девети септември” № 3, ет. 1
 
 

За община   Стралджа:

СИК № Адрес на   СИК

1

312200001

Ритуална   зала, ул.„Хемус” № 12
 
За община   Тунджа:
Всички изборни   помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели   с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация – Приложение 75-ЕП от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

About the Author :