ГЕРБ – Ямбол: В правилника за програмата “Децата на Ямбол” има дискриминационни текстове

Ямбол,25.11.2020 г.

На проведения днес брифинг,  представители от общинското ръководство на ПП ГЕРБ и общински съветници от групата, представиха позицията на партията по част от предложенията, които ще се гледат на предстоящото заседание на Общински съвет Ямбол.

Относно Условията за реда за отпускане на финансова помощ по Програма „Децата на Ямбол, представителите на ГЕРБ заявиха своята категорична подкрепа за идеята. Според тях, обаче, в този си вид проектът за правилник не отговаря на нормите за обективност, безпристрастност и липса на дискриминация. По техните думи, голяма част от условията за кандидатстване по Програмата са дискриминационни, а финансовата обосновка за проекта липсва.

Така предложени текстовете по същество са дискриминационни, според представителите на ГЕРБ. „Има и дублирането на подпомагане с отпускането на финансови помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца. Идеята е добра и ние я подкрепяме, но в програмата трябва да бъдат заложени критерии с равен достъп и ясни правила. Като не трябва да забравяме основния принцип за Закрила на детето, който гласи да зачитаме и уважаваме личността на детето!“, коментира Мария Славова – част от новото общинско ръководство на партията и директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Ямбол.

„С колегите направихме и проучване на практики от други общини, които ни показаха, че такива „правилници“ са атакувани в съда като незаконосъобразни. Ако ние искаме действително да сме полезни и да създадем добра, работеща практика, трябва първо тя да бъде съобразена със законите и нормите.“, добави Богдана Вълчева-Джурелова, юрист и част от новото общинско ръководство на партията.

Като заключение по темата, представителите на ПП ГЕРБ заявиха, че ще подпомогнат разработването и подкрепят проект, отговарящ на законовите норми и в полза на всички деца в община Ямбол.

По темата с Наредбата за изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци и такси в община Ямбол, представителите на партията изразиха принципната си подкрепа, но с условието, че средствата /според данни на общината около 200 000лв/ ще бъдат насочени именно към финансирането на програмата „Децата на Ямбол“. Александър Стойков, общински председател на ПП ГЕРБ Ямбол, сподели мнението, че ситуацията, в която се намираме в този момент не е лесна, но основният мотив за подкрепа на минималното покачване на ставката е съгласието средствата да отидат за програмата за финансиране на деца и семейства.

Относно предложението за поемане на дългосрочен общински дълг за реализиране на проекти от „Културната инфраструктура“, съветниците от ГЕРБ ще дадат своята подкрепа. „Подкрепата по това предложение е напълно логична и последователна като позиция на ПП ГЕРБ. Това са проекти, които са разработени, защитени и утвърдени в предишния мандат на управление и ние от ГЕРБ сме направили всичко необходимо те да бъдат реализирани, за да има по-добра културна инфраструктура в града“, коментира Татяна Петкова, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Ямбол.

Пресцентър на ГЕРБ

About the Author :

Leave a reply