Георги Стоянов Георгиев: „Предлагаме отново ЗАЕДНО да напишем Програмата за управление на новия мандат.”

DSC01389С този апел преминават предизборните срещи в 44-те села на община „Тунджа” на кандидата за кмет на общината Георги Стоянов Георгиев, кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на населени места, издигнати от Коалиция „БСП-ЗС „Александър Стамболийски”.

На срещите в селата Калчево, Козарево и Маломир досегашните кметове на населени места, чиито кандидатури отново са издигнати, припомниха обещаното и изпълненото през изминалия мандат. Споделиха своите виждания за по-нататъшното развитие на селото си. Многократно беше подчертано, че придобивките в социалната сфера, грижите за децата, учениците и младите хора, за възрастните и хората в неравностойно положение, са благодарение на провежданата активна социална политика на екипа на Община „Тунджа”, начело с кмета Георги Стоянов Георгиев. Това важи и за всички общински политики, насочени към подобряване състоянието за живот в селата.

DSC01394Кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Георгиев и досегашен кмет, представи в ретроспекция свършеното през изминалия управленски мандат, планираните и реализирани общи ангажименти в конкретните секторни политики. Той постави акцент върху финансовата стабилност на общината, активната социална политика, провеждана с грижа за децата, учениците, младите семейства, за възрастните и за хората в неравностойно положение. Припомни, че за първи път през настоящия мандат във всички 44 населени места е осигурен и гарантиран достъп до социални услуги, свързани с доставка на храна за хората в неравностойно социално положение. Безспорни са предлаганите услуги в домашна среда, изградените дневни центрове. Осезаема е грижата най-малките жители на община „Тунджа” – децата от детските градини. Красноречив факт е, че от 1 септември 2015 година Община „Тунджа” е първа в страната, в която родителите са освободени от месечни такси за детските градини. Тя е и единствената в България, която осигури безплатно обедно хранене за всички ученици в общинските училища. Единствено в община „Тунджа” най-успешните ученици и студенти получават четири пъти в годината стипендии и еднократно финансово стимулиране. Средствата за това се набират изцяло от дарения. Възстановено е средното професионално образование в общината.

DSC01423Георги Стоянов Георгиев сподели отговорното отношение към състоянието на здравеопазването. През изминалите мандати са разкрити и работят в услуга на здравето на хората два филиала на Центъра за спешна медицинска помощ – Ямбол в селата Тенево и Скалица. Екипите им ежедневно осигуряват грижа за жителите на населените места. Общината има отговорността по издръжката, функционирането и състоянието на материалната база. Поетапно се реновират селските здравни служби. Ежегодно се провеждат безплатни медицински прегледи, свързани с ранната превенция на сърдечни заболявания, рак на гърдата, остеопороза и други рискови заболявания.

DSC01433В хода на срещите акцент се поставя на инвестициите в сградния фонд, в т.ч. детски градини, училища, читалища, кметства, клубове на пенсионера, спортни бази. Отделя се внимание на активно подобряващата се бизнес среда, чрез която се създават условия за разкриване на нови работни места.

DSC01446В дух на конструктивен диалог се обсъждат целите и приоритетите за развитието на община „Тунджа” през следващия мандат 2015-2019 година. Споделените предложенията на жителите на селата в хода на предизборната кампания ще бъдат включени в управленската програма на кмета на община „Тунджа” през новия мандат.

About the Author :