Георги Стоянов Георгиев – кандидат за кмет на община „Тунджа” – „Нашата основна работа е да даваме перспективи на нашите села”

DSC01339„Уверявам ви, през всичките 12 години ръководството на община „Тунджа” винаги е следвало политиката на равнопоставеност, солидарност и справедливост. За нас няма „малки” или „големи” села. Няма забравени села. Работим еднакво отговорно към всички 44 села в общината, защото като основен принцип изведохме грижата за човека – без значение от неговата политическа принадлежност, етнос, пол, възраст…”, категорично заяви кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев пред избирателите в селата  Робово, Сламино, Дряново, Видинци, Драма, Стара река.  

Иван Георгиев – председател на Областният съвет на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” – коалиционен партньор на БСП в местните избори, подчерта: „12 години Георги Стоянов Георгиев и ръководеният от него екип последователно, целенасочено и отговорно изграждаха една успешна община. Доказателствата са пред вас, придобивките са осезаеми, ползите от стореното се усеща сред всички жители на община „Тунджа”. Всякакви опити на нашите опоненти да отрекат, да очернят и омаловажат реалните успехи на ръководството на община „Тунджа”, са обречени на неуспех, защото селският човек е достатъчно умен, достатъчно отговорен и мъдър, за да направи отново правилния избор и на 25 октомври ще избере № 12 в интегралните бюлетини, за да продължи възходящото развитие на община „Тунджа”.

DSC01352В хода на срещите кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев, акцентира, че и в тези малки населени места на общината е осигурен достъп до жизнено важните социални услуги „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”. Благодарение на тях много възрастни и самотни хора получават ежедневно готова качествена храна безплатно или срещу минимална, достъпна за пенсионерите цена. Ежегодно, а не в навечерието на избори, се осигуряват безплатни профилактични медицински прегледи. За болните хора и хората с увреждания е осигурен достъп до почасова грижа чрез социални асистенти и домашни санитари. Разраства се мрежата от дневни центрове и клубове на пенсионера. Тази политика на социална ангажираност към възрастните хора ще продължи и през следващия мандат чрез увеличаване на доставяните социални услуги.

DSC01425С грижа и отговорност към младите семейства са отменени таксите в детските градини и е осигурен достъп до качествена предучилищна подготовка на децата в средищните детски заведения. Осигурен е достъп до качествено училищно образование в средищните основни общински училища чрез безплатен транспорт, безплатни закуски, безплатно обедно хранене за всички ученици и безплатни плодове за по-малките, целодневна организация на обучение с цел по-добрата подготовка на децата и в помощ на родителите.

DSC01810Георги Стоянов Георгиев ясно подчертава, че и през следващия мандат политиката за грижа към децата и учениците – бъдещето на общината, ще продължи в тази посока, „защото е необходимо да имаме достатъчно образовани, възпитани, квалифицирани и професионално подготвени млади хора, които успешно могат да се реализират на пазара на труда и да имат сигурни доходи.”

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

About the Author :