Георги Стоянов Георгиев – кандидат за кмет на община „Тунджа”: „Ще продължим да работим за финансова стабилност и устойчив растеж на община „Тунджа”

DSC0119028 са преминалите предизборни срещи на кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев и кандидатите за общински съветници от Коалиция „БСП – Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.

В хода на срещите, досегашните кметове на населени места, чиито кандидатури отново са издигнати и подкрепени от коалицията, представят пред своите съселяни отчет за изпълненото през изминалия мандат и своите виждания за по-нататъшното развитие на населеното място.

DSC01535На тези срещи кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Георгиев категорично подчертава, че общото усещане сред хората е, че мандат 2011-2015 година е най-успешният и най-градивният мандат в 28-годишната история на общината – факт, който дори и опонентите не могат да отрекат. Доказателство за това са финансовата стабилност на „Тунджа”, ефективното управление и на финансовите ресурси и на общинската собственост. През периода 2011 – 2015 г. Община „Тунджа” работи по изпълнението на общо тридесет и осем проекта, реализирани със средства от европейските фондове, национално финансиране и собствени бюджетни средства.

DSC01641С интерес се посрещат примерите за активна социална политика, провеждана с грижа към всички възрастови групи. Млади родители изказват благодарност за отменените такси в детските градини и разкритите нови детски и яслени групи, за безплатния транспорт до учебно-възпитателните заведения, безплатното обедно хранене и целодневната организация на учебния процес. Благодарност към Георги Стоянов Георгиев и неговия екип изказват възрастни хора, които, благодарение на общината, получават готова храна или ползват услугите на лични асистенти и домашни санитари.

DSC01646Те с вълнение споделят, че времето, което прекарват в дневните центрове разнообразява тяхното ежедневие, а възможността да получат помощ и подкрепа от медицински специалисти и социални работници, е много полезна за тяхното здраве. Благодарят и за клубовете на пенсионера, които чрез предоставените модерни технически средства, съвременно оборудване и обзавеждане, осмислят пълноценно живота им. С благодарност към Георги Стоянов Георгиев се обръщат и самодейците от община „Тунджа”, които изявяват таланта си на редица национални и международни прегледи на народното творчество. Младите хора изразяват своето удовлетворение от направените инвестиции в спорните съоръжения и в зоните за отдих, като настояват тези инвестиции в материалната база за целите на масовия спорт да бъдат приортетни и в новия мандат.

DSC01662Участниците в срещите поставят и важни за тях проблеми, сред които са необходимостта от ремонт на улиците и пътищата, предприемане на мерки за по-голяма сигурност и охрана на имуществото, почистването на гробищата и парковете за отдих, изграждането на още детски и спортни площадки, кътове за отдих.

Кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев поема ангажимента всички предложения и препоръки да бъдат включени в Програмата за управление през новия мандат 2015-2019 година.

DSC01727DSC01749 DSC01753 DSC01762 DSC01912 DSC02079

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

About the Author :