Георги Стоянов Георгиев: Дискусията „очи в очи” е изключително полезна и нужна за по-доброто развитие на община „Тунджа”

Плакат Развитие„Кампанията, провеждана от Коалиция „БСП – ЗС „Александър Стамболийски” в община „Тунджа”, е градивна кампания, насочена към позитивизъм, към обединението на хората, за да решим заедно с тях проблемите на общината по-добре. Не мисля, че ще успеят онези наши опоненти, които сеят злоба, омраза и разединение.” – това подчерта кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев по време на редовния брифинг с представители на медиите. Той сподели общото впечатление на представителите на коалицията, участници в предизборните срещи, че хората идват на събранията подготвени за един сериозен и отговорен диалог за обсъждане на проблемите на своето село и да предложат своята визия за тяхното разрешаване. „Ние отиваме на тези срещи не за да се запознаваме с хората, а да продължим досегашния диалог и да имаме за пореден път възможността отново заедно да дискутираме всичко свършено до тук, и най-вече – да се допитаме до хората какво те очакват от нас в новия управленски мандат.”, заяви Георги Георгиев. Освен чрез директно поставяне на въпросите в хода на срещата, удачна форма на диалог са листовките „Моята идея за село ……….”, където гражданите и бизнеса имат възможност да представят своите предложения в писмен вид и по този начин да допишат предизборната програма, която детайлно са представя пред избирателите. Тази дискусия „очи в очи” е изключително полезна и нужна за по-доброто развитие на общината.

В повечето случаи предложенията са за подобряване на инфраструктурата и най-вече – на уличната мрежа и общинската пътна мрежа. Ясно и открито се споделя с участниците в срещите, че проблемът действително е налице и през годините се полагат реални усилия и се търсят възможности за поетапно или аварийно ремонтиране на близо 600-километровата улична мрежа в 44-те села на общината, както и на амортизираната около 130 километра пътна мрежа.

В рамките на осигурените средства от републиканския бюджет и със собствени средства, през изтеклите 4 години е извършен основен ремонт на част от общинската пътна мрежа, а именно: основен ремонт на част от І етап на пътя Маломир – Коневец; Миладиновци – разклон Крумово; към момента се изпълнява основен ремонт на етап от пътя Сламино – Саранско със срок за изпълнение до 2 години. Ремонтирани са отделни участъци от общинската пътна мрежа – железопътна гара Тенево – с. Ген. Инзово.

През години от мандата са извършени и текущи ремонти на най-компрометирани участъци от общинската пътна мрежа: Савино – Меден кладенец – Межда; от разклон Тенево до с. Симеоново; от разклон с. Дражево – с. Кабиле до границата със с. Жельо войвода; от с. Дряново до с. Драма и други участъци.

Изпълнено е отводняване на ул. „Дечо Йорданов”, с. Кукорево. Преасфалтирани са улица „Спартак” в с. Кабиле, улица „Подем” в с. Дражево и ул. „Бакаджик” в с. Търнава.

Изпълнени са асфалтови кърпежи по улици в 26 села, в т. ч., през 2014 -2015 г в селата: Безмер, Дражево, Маломир, Окоп, Ханово и чакълиране в Завой, Челник, Веселиново,Търнава, Кукорево.

До края на настоящата година предстои извършване на асфалтови кърпежи и чакълиране на улици в над 20 села за около 600 000 лв., но това ще бъде изпълнено при положително за община „Тунджа” решение на ВАС по обжалвана процедура за обществена поръчка.

Във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа за зимния сезон, в момента се извършват кърпежи на най-компрометираните участъци от общинската пътна мрежа: Дряново-Драма; Безмер-авиобаза Безмер; Савино-Меден кладенец-Межда; път Стара река (от разклона до селото); път за мотел „Света Екатерина”, с. Веселиново (от разклона до мотела). Извършва се и маркировка на общинската пътна мрежа.

„Разбира се, това не изчерпва нашите ангажименти към хората, но подчертава важният социален, човешки и прагматичен подход, присъщ на Българската социалистическа партия и Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. Именно интересите, потребностите и приоритетите на жителите на община „Тунджа” са определящи и при разработването на предизборната Програма за управление 2015 – 2019 г. Приемствеността и последователността, нагласата да формулираме общинската политика в диалог с хората, са може би най-важните характеристики и най-сигурния залог за успеха на нашата работа и за по-добрата перспектива пред хората на „Тунджа”., допълни кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

 

About the Author :