Георги Славов води дело за клевета след публикация в „Делник”

DSC08480Дело за клевета и обида, разпространена чрез печатно произведение и нанесена на длъжностно лице, е завел Георги Славов, още докато беше действащ кмет на община Ямбол, срещу собственика на съборения търговски обект на ул. „Търговска” № 7 Борислав Пехливанов във връзка с публикация във вестник „Неделник” – „Искаха ми половината от магазина или 50 000 лв.”. В нея собственикът на съборения вече търговски обект разказва как чрез посредник е направен опит да му бъде искан рекет – половината от магазина или сумата от 50 000 лв., защото тогава все още е дължал и басейн Фиджи и след като не ги е дал е бил подложен на административен натиск и тормоз и му е отнет и басейнът.

Делото е от частен наказателен характер, гледа се в Районен съд – Ямбол и е отложено за 3 ноември, след на първото заседание не са се явили всички страни.

Съдебните битки между Георги Славов и Борислав Пехливанов обаче се задълбочават.

Припомняме, че Ямболски административен съд отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета на община Ямбол за съборянето на павилиона на ул. „Търговска” 7. Според назначената по делото експертиза обектът е строеж пета категория, а не е преместваемо съоръжение, за каквото го счита община Ямбол. Затова съдът е приел, че заповедта за събарявено му е незаконосъобразна, защото тя е издадена и следва процедурата за премахване на преместваем обект, а експертизата доказва, че е строеж. Решението на Административен съд – Ямбол е окончателно и не подлежи на обжалване. Въз основа на нея собственикът на магазина има право да съди общината за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди, така че с незаконните си действия кметът успя да натресе общината в нова съдебна сага, за която ще плащаме всички ние.

Общината не е изпълнила и разпореждането на прокуратурата, което е било със срок до петък – 2 октомври, да върне взетите от търговския обект климатик, касов апарат, стилажи и железата, които са хвърлени навън в района на общинското предприятие, извършило събарянето,  с което има опасност да бъде заведено наказателно дело за самоупрравство и превишаване на служебни права.

Общината се мотивира с това, че собственикът на магазина трябва да й заплати 1780 лв. за събарянето, но според окончателното решение на Административен съд – Ямбол то е незаконосъобразно и съответно няма основание тези средства да бъдат платени.

Въпреки че решението по делото е окончателно общината го обжалва пред Върховен административен съд с мотива, че експертизата не е вярна.

Отделно Борислав Пехливанов е подал сигнал до прокуратурата за безстопанственост на община Ямбол във връзка с басейн Фиджи, защото, след като му е отнет, общината не е осигурила охрана и всичко е окрадено, а самият басейн е засипан с чакъл, който е увредил хидроизолацията на басейна.

Съдебната сага на няколко фронта ще продължи, големият проблем е, че ако съдът постанови да се плати обезщетение, то няма да излезе от джоба на тези, които са взели неправилните управленски решения, а от общинския бюджет, т. е. от данъците на всички нас.

Диана Иванова

About the Author :