Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа”: Изпращаме една динамична и успешна юбилейна година

chelen-1-Каква беше отиващата си 2017 г. за община „Тунджа”, която мина под знака на важната 30-годишнина от създаването на общината?

– Отиващата си  година беше преди всичко много динамична. Беше годината на поетите ангажименти и на изпълнените обещания. Това беше година  на интензивна комуникация с хората. Разработихме много нови проекти, които ще реазлизраме през следващите години. Отиващата си година беше и време за равносметка. През нея, заедно с местната общност, отпразнувахме нашата 30-годишнина. Направихме го по вълнуващ и неповторим начин, като за пореден път в центъра бяха най – големите ни ценности – хората, земята и традициите.

Рано успяхте да преизпълните собствените приходи от местни данъци и такси и от управление на общинската собственост. По-добра ли беше финансово годината?

–         През 2017 година постигнахме най – високото изпълнение на собствените приходи. Това се дължи както на разумното и далновидно управление на общинската собственост, така и на съвестното отношение на нашите жители и на бизнеса. Тук е мястото и сега е моментът отново да благодаря на колегите от общинската администрация, на кметовете и кметските наместници, на всички наши данъкоплатци, които направиха възможно отличното изпълнение на собствените приходи. Именно това е една от основните предпоставки за добрата работа на всяка община. И да, това направи отиващата си 2017 година добра във финансово отношение за община  „Тунджа“.

–         „Тунджа” е от малкото общини, която изпълнява заложените проекти от строителната програма. Кои бяха по-важните от тях?

–         За пореден път община „Тунджа“ се справи с предизвикателствата, които бе заложила в строителната си програма. Наред с многото дейности по ремонта на общински сгради, пътища и улици, ние инвестирахме много труд и усилия в разработването на нови инфраструктурни проекти, резултатът от които ще бъде видим и осезателен за хората през следващите години от настоящия мандат. Заедно с многото обекти в строителната програма, които приключихме през отиващата си година, ние поставихме началото и на две безспорни каузи за хората на общината – нова пристройка с физкултурен салон към училището във Веселиново и завършване на сградата на читалищто в Калчево. Именно това е пример за директна инвестиция в хората, в тяхното настояще и бъдеще.

–         Общината изпълнява основно образователни и социални европейски проекти, но работи активно и във всички социални направления. С какво обогатихте тази година социалната политика на общината?

–         Един от безспорните и неизменни в годините приоритети в работата на община „Тунджа“ са образованието, детската грижа и социалните услуги за възрастни и други хора в неравностойно положение. И през отиващата си година надграждахме тези политики. През 2017 година е факт най – голямата инвестиция с европейско финансиране в  социалната и образователната сфери. Управляваме проекти за над един милон лева в образованието и още толкова в социалната сфера. Това са европейски пари  за повишаване на качеството на живот на хората. Чрез тях доставяме храна и грижа в домашна среда на самотни възрастни и хора с увреждания, предоставяме услуги за ранно детско развитие, подобряваме материалната база и организираме нови дейности в училищата и в детските градини. Всичко това има непосредствен ефект върху местната общност, хората го оценят и го разбират като наш неизменен  ангажимент към тях.

 

 

–         Премина коледният благотворителен бал, една от най-стойностните инициативи на общината. Какви са резултатите тази година от него?

 

–         Общинският коледен благотворителен бал действително е едно от най – стойностните неща, които община „Тунджа“ прави. И ефектът от него през годините е безспорен. Няма друга инициатива, която толкова директно и емоционално да ангажира мен като кмет, колегите от общината, местните общности и целия бизнес в името на една кауза – децата и младите хора на община „Тунджа“. И  тази година се справихме с  предизвикателството да надхвърлим събраните средства в  предходните години. Резултатът е показателен – във вечерта на 14 декември успяхме да съберем 47 652 лева. През десетте издания на тази благородна и благотворителна инициатива сме събрали с помощта на бизнеса 298 668 лв., с които сме подкрепяли и ще продължим да подкрепяме бъдещето на нашата община.

–         Накъде ще насочите усилията на общинска администрация през следващата година?

–         И през следващата година  е важно да не намалява темпото на работа в общината. Имам привилегията и щастието да работя с мотивирани и сърцати хора, за които община „Тунджа“ не е просто служебен ангажимент, а кауза, мисия. Важно е и през 2018 година всеки от колегите в администрацията да бъде на нивото на предизвикателствата и отговорностите в работата. Тук е мястото да им благодаря за всеотдайността и за професионализма. В  края на годината е време да се обърна за пореден път с думи на благодарност и към кметовете и кметските наместници, които ежедневно и най – непосредствено се срещат с проблемите и потребностите на хората. Време е да благодаря и на общинските съветници за критичния поглед и конструктивния дух в работата.

–         Какво ще пожелаете на жителите на общината за коледните и новогодишните празници?

–         През изминалата 2017 година дадохме нов старт на кампанията „С Тунджа в сърцето“. Отново предложихме на хората от нашата община заедно да реализираме общите ни идеи. Предстои ни през следващата година да направим  още много и различни инициативи. Желая на нашите жители преди всичко много здраве. То е онова безспорно обстоятелство, от което зависи всичко останало, което се случва с нас и около нас. Пожелавам коледните и новогодишни празници да изпълват с топлина и уют всеки дом и всяко сърце в нашата община. Нека добротата, щастието и усмивките да  съпътстват делниците и празниците ни през цялата 2018 година!

Въпросите зададе: Диана Иванова

 

About the Author :