Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа”: Община „Тунджа” – 30 години съзидание за хората

chelen 1–      Какво е за вас и за тунджанци 30-годишния юбилей на общината?

През 1987 година с Указ на Държавния съвет № 3005 се създава нова община в България. Тя обхваща 44 села от Ямболски окръг и по територия е четвърта в страната. Наречена е с името „Тунджа”.

Този тридесетгодишен юбилей за мен, а и за всички тунджанци, е много специален, защото за тези 30 години община „Тунджа“ се утвърди не просто като община, а като общност. Тя неусетно порасна. Не на територия, разбира се. Както едно дете се учи и става все по-знаещо и можещо, така и ние прибавяхме знание, опит и мъдрост към вече наученото и вече направеното. Имахме през тези години основание да се гордеем, имаме го и сега. Ние знаехме към какво се стремим, как искаме да се развива нашият край, как да съчетаваме даденото от природата със съграденото от нас – хората! Всяка година прибавяхме по нещо, с което се доближавахме до поставената цел  – община „Тунджа“ да бъде сред водещите в страната!

Естествено, не по всички показатели, защото възможностите за развитие са различни. Но това, което сме постигнали, е видимо и оценено, включително и чрез наши добри практики, които се превръщат в държавна политика.

Заедно с жителите на община „Тунджа“ доказахме, че решението, взето през 1987 година, да се създаде нашата община, е правилно и ето вече 30 години по-късно тя съществува, развива се успешно, утвърждава се, и всякакви съмнения за нейното оцеляване в бъдещето отпаднаха без колебание.

Днес община„Тунджа” заема своето заслужено достойно място на картата на България.

–       Кои са най-важните постижения на община „Тунджа” през тези 30 години?

Нашата първостепенна задача винаги е била грижата за хората и ние продължаваме да отстояваме постигнатото досега. Нека ви припомня някои от акцентите в нашата работа през годините.

Нашето бъдеще – тунджанските деца, посещават напълно безплатно детска градина и ясла, откриваме нови детски и яслени групи, факт е и новата детска градина в с. Хаджидимитрово.

Осигурихме безплатно обедно хранене за всички ученици в общинските училища, стипендии за ученици и студенти с високи постижения в образованието, културата и спорта.

Развиваме активна социална политика в отговор на потребностите на нашите жители, в резултат на която всички 44 населени места имат достъп до услугите Домашен социален патронаж и Обществена трапезария.

С грижа и обич към възрастните хора разкрихме дневни центрове и други нови социални услуги. Ремонтирахме здравните служби, успяхме да открием два центъра за спешна медицинска помощ в общината и обезпечаваме тяхната дейност.

В община „Тунджа“ съумяхме през годините да се възползваме от възможностите на предприсъединителните и присъединителните фондове от Европейския съюз и чрез тях постигнахме много от тези ангажименти.

Именно така през годините реализирахме редица инфраструктурни проекти, които са в полза на по-доброто настояще и бъдещето на „Тунджа“. Обновихме базите на читалищата, на учебните заведения, подобрихме състоянието на част от общинските пътища.

Разковничето на успехите на община „Тунджа” са приемствеността и екипността в работата. На това трябва да заложи всеки, който има амбицията  да бъде успешен управленец. И на креативността и хъса на младите хора, разбира се.

–       А кои са най-сериозните проблеми?

Безспорно, най-трудният процес е привличане на инвестиции за подобряване инфраструктурата на селата. Най-важният проблем е състоянието на пътища, улици и водопреносна мрежа в селата, защото всичко това е строено преди 50 – 60 години и в огромна степен е амортизирано.

Всичко това може да се направи, ако има средства, а в бюджета на общината няма достатъчно средства за строителство. Въпреки това, общината прави всичко възможно, за да заделя все повече средства за капиталови разходи от собствените си приходи.

Същественото подобряване на техническата инфраструктура не е по силите на община „Тунджа“ и за разрешаване на проблема е нужна целенасочена инвестиционна политика от страна на държавата. Въпросът е кога тя ще го осъзнае и ще го приложи като необходима политика. Европейските средства също не решават проблема, защото са крайно недостатъчни, особено за малките и средни общини, каквато е община „Тунджа“.

Проблеми за общината са и: демографският срив – ниска раждаемост, висока степен на застаряващо население; устойчиво висока безработица, особено при младите хора; неефективна транспортна междуселищна схема, която затруднява придвижването на граждани до административния център, на големия брой пътуващи ученици и учители; тежки последици от наложената здравна реформа, включително и високите цени на лекарствата; многобройни социални проблеми и недостатъчно средства за тяхното решаване, а бихме могли да направим още много за по-доброто образование на нашите деца, за техните изяви, за възрастните хора …

По тези и по редица други тежки проблеми община “Тунджа” търси алтернативни източници на финансиране, които ще подпомогнат тяхното решаване.

–      През годините, в които вие сте кмет, успяхте като община да сте първи в някои области и да въведете добри практики, които след това се превръщат в държавна политика. Каква е визията ви за бъдещето на общината?

Основните насоки в бъдеще по отношение на общинските секторни политики са планирани дългосрочно и разумно. Всичко посочено по-горе е резултат от една разумна, последователна и действена политика, съобразена с потребностите и приоритетите на нашите местни общности.

Перспективите за развитието на общината са ясно формулирани и реалистични, основаващи се на нуждите на хората. Те са свързани с разширяването на мрежата и спектъра от социални услуги, с благоустрояването на жизнената среда, с подобряването на пътната инфраструктура, с подкрепата за бизнеса в намеренията му да разкрива нови работни места, със стремежа ни да предоставяме още по – добри условия и грижа за подрастващите.

Никак не е малко свършеното до тук. Не е малко и това, което предстои. Важното е какво виждаме пред себе си, какви цели си поставяме и с какви средства искаме да ги реализираме. Но още по-важно е да бъдем единни в целите и в пътищата за тяхното постигане.

Нека помним, че каквото правим, го правим за себе си и нашите деца и внуци! Те ще поемат щафетата за следващите години и ще надграждат това, което сме им оставили. Важно е основата да е достатъчно здрава, а това все още зависи от нас!

–       А каква е мечтата ви за община „Тунджа”?

Казват, че човек остарява, когато спомените му станат повече от мечтите. Не зная дали и доколко това е вярно, но за община „Тунджа“ аз имам само една мечта. Тя е да срещам колкото може повече усмихнати хора. Всъщност, това ще значи, че са се сбъднали много мечти на хилядите тунджанци за по-добър живот.

В това е големият смисъл на моята работа и на работата на целия екип. Да си го пожелаем и да вярваме, че всеки следващ ден ни приближава към тази мечта.

–       Какво ще пожелаете на тунджанци за юбилея?

Уважаеми тунджанци,

Ние работим с ум и сърце през всичките тези години. Сигурно имаме много пропуски и грешки. Даваме си обаче ясна преценка какво сме сторили и какво предстои. За нас, като екип, е важна оценката на общността, на обикновените трудови хора. Убеден съм, че няма да Ви разочароваме.

Успехите, с които днес се гордеем, сме постигнали ЗАЕДНО, с упорит труд и общи усилия. Имаме още много нерешени проблеми и много работа. Но най – важното е, че е общ пътят, по който вървим!

Благодаря на всички тунджанци, на тези, които ни подкрепят през годините, които споделят с нас радостите и тревогите!

Аз вярвам, че докато са живи здравите тунджански корени в нашите села, ние черпим сили от тях и живеем отдадени на община „Тунджа“, то тя ще пребъде!

Всичко това ми дава вътрешната увереност, че сме на прав път, че съзиданието в името на хората е реално и постижимо, че добротата и вярата в просперитета на община „Тунджа” нямат алтернатива.

Желая на всеки един от Вас и Вашите близки здраве, много успехи и благополучие!

Честит празник!

About the Author :