Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа”: Да направим заедно живота в общината още по-добър!

chelen 1– В края сме на една тежка година, не само защото беше предизборна. Каква беше 2015 г. за община „Тунджа”?

–  Няма как да избягаме от предизборния характер на годината, защото хората обръщат особено внимание на всички действия на една общинска администрация най-вече в годината на избори. В такъв смисъл годината беше още по-напрегната, динамична и натоварена от големите очаквания на хората.

През 2015 г. главното за нас като ръководен екип беше общината да функционира стабилно, да има ефективно разпределение на вечно недостигащите финансови ресурси и чрез доброто управление на общинската собственост да се генерират повече приходи.

Другото важно направление, което е същността на работата на общината през последните години, е изключително активната социална политика. Отбелязан беше впечатляващ ръст на социалните услуги. И през тази година работихме по 9 проекта с различно финансиране, които са на обща стойност близо 1,6 млн. лв. Те са насочени към всички онези хора от нашата общност, които имат нужда от подкрепа – от най-малките до най- възрастните. И това няма как да не бъде и главно съдържание на нашата политика като имаме предви социалния състав на нашата общност, демографското състояние на общината. Благодарение на тях осигуряваме по-добри условия в детските заведения, топла храна за деца и възрастни, пресни плодове за децата, грижи към възрастните в домашна среда чрез осигуряване на домашен помощник или личен асистент. Добрата новина е, че очакваме одобрението на още два социални проекта на обща стойност над 780 000 лв., които са за допълнителна подготовка и подпомагане на децата  в неравностойно положение преди да постъпят в училище и за осигуряване на младежка заетост в населените ни места.

През този период работихме по общо 25 проекта с европейско финансиране, за които беше изключително важно да бъдат завършени не само като дейност, но и финансово, за да можем маскимално да получим средствата по тях.

Радвам се, че общината ще приключи успешно всички свои проекти и ще усвои максимално средствата по тях. Това също е доказателство, че посоката, която сме избрали в управленската ни политика, е правилна, особено и с оглед на резултата от изборите.

–  Вече сте кмет четвърти мандат, но вероятно това бяха най-трудните избори за вас, въпреки че ги спечелихте с убедителна преднина на балотажа? Защо този път предизборната кампания беше толкова тежка, че дори и мръсна?

–   Правилно сте забелязали, факт е, че това беше най-тежката, некоректна и най-мръсна предизборна кампания. Аз се занимавам с избори в община „Тунджа” от 16 години – местни, парламентарни, европейски, президентски, но този път като че ли изострянето на страстите и противоборствата достигна своята кулминация. И то най-вече от страна на нашите основни опоненти от ГЕРБ, които си служиха с целия арсенал от лъжи, манипулации и инсинуации. Да припомня, че две години преди изборите срещу мен главно се издаваше печатно издание, неподписано от никой,  което ме атакуваше персонално. По времето на изборите този пасквил в ново издание, отново се натрапваше на вниманието на хората с цел да внуши онова, което те си мислеха, че е правилно. Радвам се, че сред тунджанци надделя разумът и позитивната оценка за всичко онова, което ние направихме заедно с гражданите през тези години. По време на изборите практически нямаше борба на идеи, сблъсък на платформи, на виждания за развитието на общината. Имаше единствено и само едно желание за докопване до властта от страна на същите тези наши опоненти, основно от ГЕРБ. Тази кампания отново беше доказателство, че отричането на стореното, негативната кампания не работят в полза на тези, които я провеждат. И няма как да не благодаря на нашите граждани за проявената мъдрост и за гласуваното ми доверие.

–  Как ще работите с този общински съвет, в който силите са почти изравнени и мнозинството се крепи на гласа на един съветник?

–  Взаимодействието на общинска администрация в лицето на кмета и общинските съветници никога не е лесен процес. От висотата на опита ми вече четвърти мандат мога да кажа, че моята партия никога не е имала мнозинство в Общински съвет „Тунджа”. Факт е, че работата на общината въпреки това е вървяла позитивно и некомфликтно. Надявам се, че и този път ще намерим разумния подход във взаимоотношенията си със съветниците. Една значителна част от тях са за първи път в местното самоуправление и е нормално да нямат нито опита, нито знанията, нито подготовката за една такава позиция. Тепърва те ще навлизат в общинската проблематика и се надявам, че ще удържат на думите от клетвата, която положиха при встъпването си в Общинския съвет – да работят за благото на всички граждани на община „Тунджа”.

–  През 2015 г. успяхте да въведете много интересни инициативи в общината. Какви са резултатите от общинската програма по заетост и звеното за благоустрояване. Удачна ли беше идеята за тяхното въвеждане?

–  Да, това бяха едни от новостите през 2015 г. и категорично можем да кажем, че въвеждането им се оказа успешно. Кметовете разполагаха с хора, които 7 месеца вършеха най-необходимите дейности за благоустрояване, за хигиенизиране на нашите населени места и това даде много положителен ефект. А освен това осигурихме и временна заетост на над 40 души във всички 44 населени места. Надяваме се, че през следващата година ще тръгнат и програмите за временна заетост  с европейски и национални средства, което ще позволи на общината да се съсредоточи в други направления, защото издръжката и заплащането на тези хора не е никак лесно за общинския бюджет – за 7 месеца за това бяха похарчени над 130 000 лв.

Що се отнася за работата на звеното за благоустроителни дейности, то все повече се налага като корпус за бързо реагиране при решаването на спешни проблеми за всяко от населените места. Буквално аз на нито една докладна записка на кмет или наместник не съм писал не. Напротив, по един железен график всички тези хора посещават колкото дни е необходимо всяко населено място и работят по отстраняването на проблемите – отводняване на дерета, канали, почистване на терени, гробищни паркове. Надяваме се от тук нататък да могат да извършват и аварийни ремонти. Имаме намерение да разширяваме това звено чрез бюджета през следващата година, да осигурим още по-добра техника и може би още няколко човека ще започнат работа там.

–  Какви бяха резултатите от инициативата „С Тунджа в сърцето”, която провокира активността на хората и обедини усилията им в населените места?

–  Идеята „С Тунджа в сърцето” е една инициатива, насочена към всички онези, които милеят за общината и носят наистина „Тунджа” в сърцето си. Тя се реализира чрез няколко направления „Да помним подвига и почитаме паметта на героите”, „Духът на моето село” и най-вече чрез конкурса „Заедно с община „Тунджа”. В повече от 35 населени места под различни форми са се включили различни хора и институции, като общата стойност на реализираните под различна форма проекти и инициативи е 86 076,93 лв. Благодарение на тях бяха благоустроени места около паметниците в селата, бяха обновени етнографските сбирки, а в конкурса „Заедно с община Тунджа” сключихме споразумения за подкрепа на 41 инициативи, част от които бяха ремонтиране на 13 фитнес зони или зони за спортни занимания, благоустрояване на средата в селата и др.

–  Всяка година имате определена визия как да се увеличат собствените приходи. През 2014 г. направихте най-голямата сделка за продажба на земя от индустриална зона „Кабиле” на „ЛИДЛ”, през 2015 г. продавахте терени за обособяване на вилна зона в Бакаджик. Какво възнамерявате на правите през 2016 г., за да има приходи за строителната програма на общината?

–  Строителната програма на общината се формира от различни източници. Най-вече разчитаме на европейското и национално финансиране, но това, което наистина ни дава свободата къде точно да вложим наши пари за строителство е чрез нашите собствени приходи. Съществена част от нашите собствени приходи идват от продажба, наеми, т. е. от по-доброто управление на общинската собственост. Лошо е, че в години на икономическа стагнация, това се отразява и на икономическата активност на субектите. Следователно те по-малко купуват земя или имоти и по-малко развиват бизнес и това ограничава възможностите на общината по отношение на продажбите. Въпреки всичко ние се намираме в едно атрактивно място, където се пресичат международни и национални стратегически пътни артерии, което предполага засилен интерес от страна на бизнеса, за да работи на наша територия. Затова ние ще продължаваме да развиваме индустриални зони на територията на общината. Първата, която е най-напреднала урбанистично, е индустриалната зона с площ около 100 дка, която се намира до голямата детелина между Ямбол и Сливен в землището на Хаджидимитрово. Следващата индустриална зона, която предстои да разработим следващите години е зоната около село Окоп, на международен път I-7. Там общината разполага с около 400 дка земя и според мен ще има инвеститорски интерес за тяхното закупуване. Останаха все още непродадени около една трета от парцелите на лесопарк „Бакаджик” в землището на село Победа. Мисля, че те ще бъдат успешно изтъргувани още в първаа половина на следващата година. Това е нашият основен ресурс извън сградният фонд, който стои неизползван и ненужен една част от него за бъдещите дейности на общината и стои в готовност на пазара при проявен инвеститорски интерес. Да се надяваме, че стабилизирането на икономическата обстановка в страната ще бъде успешен сигнал към все повече инвеститори да се насочат към община „Тунджа”. А това ще подобри възможностите за повече приходи и за реализацията на една още по-голяма строителна програма.

–  Какво да очакват от вас през новия мандат жителите на общината?

–  Аз не мисля, че бихме могли с нещо кардинално да изненадаме нашите граждани. Ние излязохме с предизборна програма, която успяхме да представим в срещите си с хората, а сега предстои тя да се превърне в управленска програма . Хората могат да очакват от нас много работа, която ние сме доказали, че можем да вършим и резултатите от нея се виждат от всички. През следващите 4 години хората могат да очакват от нас работа, професионализъм, ефективност, човешко отношение и прозрачност.

Ние сме се ангажирали да осигурим по-добро бъдеще на децата чрез грижите за тях – от най-малките до най-големите ни ученици. Ще осигуряваме подкрепа на възрастните хора в неравностойно положение, ще гарантираме грижа за всички чрез подобряване на здравното обслужване. Поели сме ангажимент да осигуряваме възможности за развитие на бизнес, да подкрепяме младите хора и да създаваме възможност за реализацията им на наша територия. Ще развиваме инфраструктурата и ще предлагаме по-бързи и качествени услуги. Ще насърчаваме съхраняването на традициите и развитието на културата.

–  Какво ще пожелаете на тунджанци за предстоящите празници?

–  Няма по-човешко послание от това всички да бъдат здрави, защото в основата е здравето, като предпоставка за постигането на всичко друго в живота. Пожелавам на хората да не губим оптимизма си, вярата и волята, че можем да направим заедно животът в общината още по-добър. Дано да имаме щастието да живеем в една държава и в един регион, в който да има повече сигурност, а от там ще дойде и благополучието за всички хора! Пожелавам на всички светли и изпълнени с човешка топлота празници! Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Интервю на Диана Иванова 

About the Author :