В Ямбол текат дейности по изграждане на градска пречиствателна станция

1_PSOV 1Строителни дейности по довършване изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води текат в Ямбол, съобщават от пресцентър на общината. Мерките се реализират по втора фаза на Интегрирания проект за воден цикъл на града – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа. При първата фаза на проекта бе изградена канализационната мрежа на кв. „Каргон“, подменени бяха водопроводи по цялото трасе, изградиха се каналните помпени станции. В допълнение бе изградена инфраструктура за довеждане на водите от целия град, включително и от индустриалната зона към бъдещото пречиствателно съоръжение. Целта е всички отпадъчни води от домакинствата и промишлените потребители да бъдат пречиствани преди вливането им в река Тунджа. Това ще подобри екологичната среда в града и региона и ще отговори на съвременните стандарти във ВиК-сектора.
1_PSOV 2Строителните дейности бяха възобновени през май с избрания нов изпълнител на обекта. Те включват довършване на градската пречиствателна станция и довеждаща инфраструктура, както и реконструкция на Колектор ІХ със съпътстващ водопровод по трасето му.
Освен по пречиствателната станция, намираща се южно от града, в момента се работи по един от участъците на Колектор ІХ – в района на Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов“ (от моста към парка до кръстовището на улиците „Н. Петрини“ и „Българка“). Тъй като трасето на колектора преминава през ключови места в града, реконструкцията му се извършва на етапи. Цялата му дължина преминава през  улиците „Арда“, „Стилияна Параскевова“, „Константин Иречек“, крайречна алея зад ПГЗ „Ив. Райнов“, ул. „Българка“, след което се включва към съществуващата довеждаща инфраструктура.
Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни дейности е 300 календарни дни, след което има период от близо година на пробна експлоатация на пречиствателната станция, преди тя да бъде въведена в експлоатация.

1-1_Kolektor-1 1-1_Kolektor-2

About the Author :

1 Comment to “В Ямбол текат дейности по изграждане на градска пречиствателна станция”
  • Ямболлия
    June 9, 2019 - Reply

    БРАВО !

Leave a reply