В Ямбол се проведе конференция “Фонд мениджър на финансови инструменти в България”

44821357_2188847511390796_5867742607072821248_nОрганизираната от Областен информационен център – Ямбол конференция на тема “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” събитие се проведе в конферентната зала на х-л „Диана палас“, гр. Ямбол. В него участие взеха представители на местната власт, на бизнеса, на академичната общност и на администрациите.

Ангелина Тодорова, Ръководител Звено за координация на ФМФИБ предостави актуална информация за видовете финансови инструменти, управлявани от Фонда и предимствата при тяхното използване.

44932779_181280552780446_7439051633490657280_nФондът за устойчиви градове, новият финансов посредник за Южна България, бе представен от неговия Изпълнителен директор – г-жа Надя Данкинова. Фондът подкрепя устойчиви проекти за градско развитие и туризъм. В този програмен период той е с увеличен ресурс, разширен обхват и по-изгодни условия за кандидатстване. По него могат да бъдат финансирани проекти за градско развитие, за енергийна ефективност, за туризъм и културно наследство. Г-жа Данкинова разясни начинът на кандидатстване и отговори на всички въпроси на присъстващите.

Експертите от ФМФИБ и ФУГ заявиха своята готовност да подкрепят желаещите да кандидатстват за финансови инструменти още от очертаване на проектната идея до изготвяне и представяне на бизнес план.

Конференцията бе навременна и полезна както с информацията за възможностите за финансиране, така и със заявеното желание за сътрудничество между бизнеса и публичната власт.

About the Author :

Leave a reply