В Ямбол КНСБ почете паметта на загиналите в трудови злополуки работници

Ямбол, 28.04.2021 г.

Регионалният съвет на КНСБ – Ямбол почете паметта на загиналите работници при трудови злополуки. По традиция и тази година на честването присъстваха г-н Калоян Калиманов – експерт в Регионален съвет на КНСБ, председателят на КТ „Подкрепа“ – г-жа Мария Маджарова, част от колектива на Дирекция „Инспекция по труда“ с директор инж. Стоян Иванов, областен координатор на СБУ за област Ямбол г-жа Добра Шопова.

Днес отново отбелязваме Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални болести работници. Този ден е обявен и за Световен ден за здравословен и безопасен труд. Мотото на кампанията за 2021 г. е „Здравето и безопасността на работното място са ВАШЕ ПРАВО. Да запазим живота на работното място“!

В знак на съпричастност те поднесоха цвета пред паметната плоча и запазиха едноминутно мълчания в памет на загиналите.

По оперативна информация на НОИ през 2020 година у нас са регистрирани 89 смъртни случаи (в т. ч. – 8 жени) при отчетени 2309 трудови злополуки. През 2020 г. отново най-висок брой смъртни случай у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 17 бр. (2019 г. – 18 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” -11 бр. и „Търговия“ – 8 бр

Броят на смъртните случай през 2020 г. в сравнение от 2019 г. (89 смъртни случай) се запазва на същото ниво или за да бъде по-ясно – на всеки 4 дни един български работник не се прибира в къщи, защото загива на работното си място. Не можем да не отбележим за пореден път, че този проблем продължава да не присъства в дневния ред на обществото и отговорните институции. В България фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продължават да са два пъти по-високи от средноевропейските нива, за което КНСБ неведнъж алармираКрайно време е всички заинтересовани страни да си поставим ясна цел – намаляване на смъртните случаи при трудови злополуки до средните за ЕС до 2024 г. Тази цел трябва да бъде в основата на всички мерки в Националната програма по безопасност и здраве за следващия период. За да се постигне това са необходими решителни мерки, които да гарантират реално осигуряване на безопасни условия труд, контрол и отговорност.

Трудовите злополуки през 2020 г. са 2309 бр. (2731 бр. за 2019 г.), в т. ч. 858 с жени. Най-голям брой трудови злополуки са констатирани в сектор „ „Сухопътен транспорт” – 187 бр. и „Строителство” – 187 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2020 г. са 162 480. По-ниският брой на трудовите злополуки през 2020 г. в сравнение с 2019 г. също не трябва да ни заблуждава. Това вероятно се дължи на засилените мерки по ЗБУТ срещу пандемията от Ковид-19, но ние продължаваме да считаме, че голяма част от трудовите злополуки в нашата страна не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудовите злополуки не могат да бъдат прикрити.

Според последните публикувани данни на Националния осигурителен институт през 2018 г. у нас са признати едва 15 нововъзникнали случаи на професионални болести (професионални болести, които са признати за първи път през отчетната година).  За сравнение ще посочим, че през 2009 г. техният брой е бил 116. Според нас тези цифри в никакъв случай не отразяват реалната картина по отношение на здравния статус на българските работници. По данни на Националния статистически институт през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 години, т. е. в работоспособна възраст, са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините за тяхната смърт.

About the Author :

3 Comments to “В Ямбол КНСБ почете паметта на загиналите в трудови злополуки работници”
 • Атанас Атанасов
  May 2, 2021 - Reply

  В Инспекция по труда – Ямбол са едни обикновени търтеи. Никаква работа не вършат, само си получават заплатките и нищо друго не ги интересува.

 • Анатолий Григориевич
  May 4, 2021 - Reply

  Те ако трябваше да си свършат работата, значи 40 процента от раб.места в Ямбол няма да ги има.

 • Атанас Атанасов
  May 7, 2021 - Reply

  Ако ДИТ си вършеха работата както трябва нямаше да има и трудови злополуки, нали така?

Leave a reply