В Ямбол, Елхово и Болярово ще плащат по 2,36 лв. за вода през 2018 г., в останалите населени места в региона цената на кубика ще бъде 2,01 лв.

сн 2Разнопосочна информация ни залива от медиите за цената на водата в Ямболска област от началото на 2018 г., а реалността е съвсем различна. През 2018 г. цената на кубик вода в Ямбол, Елхово и Болярово и в част от селата Стефан Караджово и Кабиле ще бъде 2,36 лв. с ДДС, защото в нея е включена и услугата отвеждане на отпадъчните води (канални води). В останалите населени места в Ямболска област цената на кубика ще бъде 2,01 лв. с ДДС.

Увеличението спрямо декември 2017 г. няма да бъде нито с 20 %, както първоначално обявиха централните медии, нито със 17 %, както после грешно съобщиха, че се намалява заради корекция на инфлационния индекс, а само с 4 ст. за първите абонати и с 1 ст. за вторите. Основната причина за разминаването е, че в увеличението от 20 % от началото на 2018 г. се включва и цена за пречистване на водата, а в региона няма изградена пречиствателна станция, която да е приета за стопанисване от ВиК – Ямбол. Затова и цената от 0,38 лв. с ДДС за пречистване все още няма да се плаща от никого – нито от битовите, нито от промишлените абонати.

Трябва да припомним, че януарското увеличение ще е второ само в рамките на два месеца за потребителите на вода в Ямболска област и затова то ще ни се стори солидно, защото реално спрямо ноември 2017 г. цената на водата през новата година ще бъде увеличена с 40 ст. на кубик за абонатите, ползващи канализация, или с 20,40 % и с 19 ст. за останалите – или с 10,43 %.

Реално никой все още не е усетил колко е голямо увеличението на водата, защото все още не сме видели дори декемврийските си сметки, но ако досега сме плащали например 19,60 лв. за 10 кубика вода, за декември същите кубици ще струват 23,20 лв., а за януари – 23,60 лв. По селата за 10 кубика досега са плащали 18,20 лв., за декември ще платят 20 лв., а за януари – 20,10 лв. Декемврийските сметки няма да са изцяло на новата цена, от ВиК – Ямбол обещаха да преизчислят пропорционално дните от месеца, които са на новата цена.

Увеличението е влязло в сила, но в същото време през декември Върховната административна прокуратура протестира пред Административен съд София град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 30.11.2017 г., с което се одобрява бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД –  Ямбол, въз основа на който се повиши два пъти цената на водата.

Тепърва ще видим какво ще бъде решението на съда, но до тогава ще плащаме новите цени и ще се молим авариите да са по-малко и да имаме безпроблемно вода, защото новата цена няма автоматично да доведе до по-добро качество на услугата.

Диана Иванова

About the Author :