В Ямбол вече имаме система от правила за прием в първи клас

parvolaciПлан-приемът на първокласници във всяко училище в Ямбол се утвърждава със заповед на училищния директор до 30 март за всяка предстояща учебна година след становище на Обществения съвет към училището и се публикува на интернет страницата на школото. Това е залегнало в Системата от правила за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол, приета на вчерашната сесия (15 март) на Общинския съвет. Родителите на първокласници ще подават заявление за участие в класиране за прием в първи клас.

Когато обявените места за първокласници в съответното учебно заведение са по-малко, отколкото постъпилите заявления, се прилагат критерии за прием. Най-много точки се дават, когато родителите са с настоящ адрес в близост до училището или детето е завършило подготвителна група в същото школо. Останалите общи критерии са: други деца от семейството, обучаващи се в училището или деца-близнаци; близост до местоработата на един от родителите; дете на учители и служители в училището. Социалните критерии са дете сирак; дете със специални образователни потребности и дете с трайни увреждания над 50 %.

В град като Ямбол много повече има борба за първокласници, отколкото липса на места за тях. Ала все пак се намират единици изключително предпочитани училища, където има вероятност критериите да бъдат приложени.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply