В Ямболско 50 безработни искат да са детегледачи

como-se-le-dice-a-una-persona-que-cuida-niñosДо средата на февруари 2018 г. се очаква да бъдат назначени първите одобрени детегледачи по проект „Родители в заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи директорът на Бюро по труда-Ямбол Татяна Чанкова. Целта на проекта е по-добро съвместяване на професионалния и личен на живот на родителите с малки деца, както и предоставяне на заетост на безработни, които да отглеждат децата.

Приети и оценени са 32 заявления от родители от област Ямбол, а безработните от областта, желаещи да се грижат за деца от 0 до 5 години, е 50.

Набирането на кандидати за детегледачи продължава. Родителите имат право сами да изберат лицето, което ще се грижи за детето им. То може да е близък роднина, включително баба или дядо на детето. Ролята на детегледач не може да се изпълнява единствено от бащата или майката на малкото дете.

Детегледачът ще е на трудов договор, изплаща му се възнаграждение в размер на една минимална заплата, включително осигурителните вноски. Когато той се грижи за второ или повече деца в семейството, получава една и половина минимална работна заплата.

Проектът предлага детегледач в продължение на 18 месеца или до навършване на 5-годишна възраст на детето. Татяна Чанкова поясни, че от края на 2017 г. се извършва проверка по допустимост на родителите, подали молби. Част от тях са одобрени, но за онези, които предварително са започнали работа, това се явява пречка за включването им в проекта. Приема се като знак, че родителят няма проблем кой да отглежда детето му, докато е на работа. Проблем е и когато единият от родителите е земеделски производител, тъй като заплащането на детегледача се смята за държавна помощ за фирма.

About the Author :