В Ямболска област 1337 работници ще получат средства по мярката „60 на 40“ за последното тримесечие на 2020 г.

В Ямболска област 1337 работници ще получат средства по мярката „60 на 40“ за последното тримесечие на 2020 г., съобщават от Бюрото по труда.

Т. нар. мярка „60 на 40“ стартира в края на март, веднага след обявяване на извънредното положение от 13-ти март. Целта на мярката бе запазване на заетостта чрез изплащане на средства на работодателите в размер на 60% от осигурителния доход и от дължимите вноски на работодателя за всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или непълно работно време в периода до 30-ти юни. През второто полугодие действието на мярката продължи, като бяха приети изменения и допълнения, насочени към потърпевшите от ограничителните мерки икономически дейности. В края на месец декември правителството удължи действието на мярката до 31 март 2021 г.

Мярката е предназначена за запазване на персонала от работодатели с намалели приходи от продажби с не по-малко от 20% в два сравнителни периода и средствата се изплащат за работници и служители, за които се е наложило  преустановяване на работа, работа на непълно работно време, предоставяне на платен отпуск от работодателя, включване в уведомление за масово уволнение.

Работодателят поема задължението да запази заетостта на работниците, за които е получил компенсации, за период, равен на периода на получаване на средствата.

Има специални условия за работниците и служителите, осигурени в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и дейност „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ поради сезонността на заетостта – не важи изискването за запазване на заетостта им за допълнителен период след периода на получаване на средства, както и условието да е била налагана промяна в режима на работа.

През първия етап в бюрата по труда от област Ямбол са одобрени 112 заявления за 4477 работници, заети в периода март – юни 2020 г.

По вече приключилия прием за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. в бюрата по труда от област Ямбол са одобрени 55 заявления за получаване на средства за 1452 работници.

До края на декември в ДБТ от областта са подадени 20 нови заявления за получаване на средства за периода октомври – декември 2020 г. за 201 лица, както и 42 заявления от работодатели, получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври – декември за 1136 заети лица.

About the Author :

Leave a reply