В ход е жътвата на пшеница и рапица в община Болярово

Áóðãàñ - æúòâàЖътвата на ечемик в община Болярово започна в края на юни и вече е напълно приключила – ожънати са всичките 8 300 дка. От пшеницата са ожънати 33 292 дка, което е повече от половината от засятата на територията на общината.

По-малко от половината рапица на територията ни е ожъната – 12 930 дка.

Останалите култури, отглеждани в общината, са: третикале, царевица, слънчоглед, просо и др. Тяхната жътва ще започне на по-късен етап – през следващите два месеца.

Дотук добивите са по-добри от миналогодишните – през миналата година за пшеницата и ечемика средният добив е малко над 400 кг на декар, а сега добивите са значително по-добри – 550 кг/дка и 450 кг/дка. При рапицата е около 400 кг/дка.

 

About the Author :

Leave a reply