В “Тунджа” подбират екип за социален проект

tundja 2В ход е подборът на екип и на потребители по поредния социален проект „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа”. От 12.01.2016 г. до 14.01.2016 г. ще се проведат интервюта за одобрение на лични асистенти и домашни помощници по проекта. До момента подадените заявления за участие от страна на желаещите да работят като асистенти и помощници са над 100.След провеждане на интервютата, одобрените лица ще преминат обучение в периода 20.01 – 26.01. 2016г. от лицензирана обучителна организация по програма за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда.

Проект „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа”се финансира по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Той надгражда добрия опит на общината. Интегрираният подход в доставката на социални и здравни услуги ще даде възможност за по – пълноценна грижа за лицата в неравностойно социално положение с оглед на техните специфични индивидуални потребности.

Стойността на проекта е 499 964,12лв., а периода на реализация e 22 месеца.

 

About the Author :