В “Тунджа” обучават лични асистенти и домашни помощници

tundja 2В периода от 19.01.2015 г. до 23.01.2015 г. в сградата на община” Тунджа” ще се проведе пет дневно обучение за асистиращ персонал – лични асистенти и домашни помощници, предвидено по проект „Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа”, финансиран по Договор NoBG05М9OР001 – 2.002-0076-C001.

Програмата на обучението предвижда придобиване на познания и умения за предоставяне на медико социални услуги в домовете на потребителите. То ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи за работа с потребителите.

Провеждането на въвеждащото обучение ще  предхожда сключването на трудовите договори с личните асистенти и домашните помощници и ще завърши преди  започване на работа в дома на потребителите. В обучението се предвижда да бъдат включени не по-малко от 40 лица, на два етапа и ще е за всички, които не са преминали идентично обучение по други сходни програми.

About the Author :