В „Тунджа“ обсъдиха строителната програма за 2015 година

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез изминалата седмица кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, директорът на дирекция „ТУСЕ“ Ангелина Танева и експерти-строители проведоха традиционната годишна среща с кметовете и кметските наместници във връзка с подготовката на Строителната програма на общината за 2015 година. Дебатирани бяха конкретните предложения на кметовете и приоритетни дейности, които трябва да бъдат заложени и осъществени през настоящата година във всяко от 44-те населени места на територията на община „Тунджа“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПредстои експертите да посетят предложените от кметовете обекти, да изготвят становище и количествено-стойностни сметки за приоритетните обекти.

About the Author :