В “Тунджа” заседава Консултативният съвет по туризъм

DSC05235На 17.02.2016 г., от 16:00 часа, в конферентната зала на Община „Тунджа”, се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма  към община „Тунджа”.

Кметът на община „Тунджа“ и Председател на Консултативния съвет Георги Георгиев  представи пред членовете Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2015 г. На заседанието бе разгледан и проект на  Програма за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2016 г.

След като бяха обсъдени и приети на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма, Отчетът за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2015 г. и Програма за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2016 г. ще бъдат внесени в деловодството на Общинския съвет.

DSC05237На заседанието бяха обсъдени редица инициативи,реализирани в изпълнение на Програмата за 2015 г. Бе отчетен ефектът от изпълнението на редица проекти с външно финансиране, реализирани по Оперативна програма Регионално развитие, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция и др. Бяха коментирани също нови дейности и инициативи в контекста на Общинския план за развитие и на актуалните възможности за финансиране.

 

 

 

About the Author :