В СУ „Д-р П. Берон“ учат дистанционно, в ОУ „Стефан Караджа“ – това е невъзможно

В Средно училище „Д-р Петър Берон“ – Болярово успяха да въведат електроннно обучение, но за възпитаниците на другото училище в общината – ОУ „Стефан Караджово“, това е невъзможно. Само трима възпитаници на училище „Стефан Караджа“ имат интернет у дома си, съобщи директорката Дора Карагьозова. С тях е създадена група във Фейсбук и получават материали и по електронен път. Затова учителите са разнесли по домовете на всички ученици учебниците заедно с работни листове, тестове, задачи за самоподготовка, каза още Дора Карагьозова. Децата са информирани и за видео-уроците по БНТ.

В Средно училище „Д-р Петър Берон“ още от 16-ти е въведено ново седмично разписание, а учителите използват инструменти на приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници, електронни образователни материали, социалните мрежи, както и при необходимост учебни материали на хартиен носител.

Консултации с учителите по телефона, имейл, фейсбук групи на класовете се извършват в делничните дни от 12.00 до 14.00 часа.

About the Author :

Leave a reply