В Стралджа създават фондация „Вълкана Стоянова”

DSC03512По предложение на кмета на община Стралджа Митко Андонов с мнозинство от 9 гласа  ОбС утвърди  създаването на Фондация на името на народната певица  Вълкана Стоянова. Тя ще се управлява от Управителен съвет с председател Иван Георгиев, зам.кмет на общината и членове  Атанаска Кабакова, Кольо Пехливанов, Николай Николов и Надя Жечева. В решението на ОбС се посочва още, че Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Учредител е община Стралджа, действаща и изразяваща волята си чрез ОбС – Стралджа, която предоставя безвъзмездно имущество под формата на 2000 лв. за постигане целите на фондацията.

Учредяването на фондацията „Вълкана Стоянова”  е от голям обществен интерес, тъй като ще се популяризира името и творческата дейност на обичаната българска народна певица, родом от с.Люлин, община Стралджа, за която общината създаде и провежда от 1995г. Национален конкурс за надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”. Идеята на г-н Андонов е  новосъздадената организация да подпомага утвърждаването на българския фолклор и традиции, да развива ценностната система на хората от общината и в национален мащаб.  В Устава на Фондацията  са посочени целите и идеите за съхраняване създаденото от Вълкана Стоянова културно наследство за поколенията. Учредителите   ще работят за откриване  и подпомагане на талантливи деца и младежи в усилията и стремежа им да развиват своите заложби и потенциал в сферата на народното творчество и автентичен български фолклор. Ще създава възможност за стимулиране, материално и морално,  творческите търсения на млади дарования с успешни изяви и челни награди от конкурси, фестивали, състезания в областта на българския фолклор. Ще работи за   повишава адаптивността в търсенето и намирането на информация за събития, както и за  насърчава свободния обмен на идеи, касаещи млади таланти, за  разработка и реализация на  ефективни практики за стимулиране на деца и младежи  към системни и последователни занимания с български фолклор,  иницииране и организиране на  кампании в национално ниво, свързани с българския фолклор и популяризиране името на Вълкана Стоянова.

About the Author :