В Стралджа се готвят за гроздобер

i007050Със своя заповед от 14 септември кметът на общината Митко Андонов нарежда брането на гроздето в землището на гр. Стралджа да се извърши както следва: за сортовете “червен и сив мискет”, “ркацители”, “каберне” и “кераца”- на 19- 20 септември (събота и неделя) и да продължи до прибиране на реколтата. Забранява се разполагането на пунктове за изкупуване на грозде извън границите на лозовите масиви на гр.Стралджа. Разкриването на пунктовете за изкупуване на грозде ще става само с разрешение на Община Стралджа. Заповедта забранява движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20,00 ч. до 6,00 ч. Органите на РПУ ще осъществяват строг контрол за недопускане на незаконни пунктове. Заедно с охранителите ще провеждат периодични проверки на транспортните средства и ще ограничават движението на хора и каруци в района на лозята преди започване на гроздобера. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Иван Георгиев, зам.кмет на общината.

About the Author :