В Стралджа прибират рехавата гроздова реколта

DSC02489Брането на грозде в Стралджа е планирано за дните 13 и 14 септември. Със своя заповед  Иван Георгиев, изп.дл.кмет на общината  нарежда гроздобера на  сортовете червен и сив мискет, ркацители, каберне и кераца да се проведе  на 13 и 14 септември и  да продължи до прибиране на реколтата. Колкото и да е рехаво плодородието в лозята тази година, която се оказа рискова за производителите на грозде, все пак има стопани, които  ще напълнят бъчвите. Многократно пръскане след всеки дъжд с точните препарати се оказа формулата, която запази  гроздето на късметлиите. Останалите видяха как отрупаните с плод лози ден след ден пожълтяваха, гроздето изгниваше и падаше. Не малка пакост са за пореден път и ятата птици, които на ята нападат масивите и опоскват всичко.

В дните на гроздобера общината  забрани  разполагането на пунктове за изкупуване на грозде извън границите на лозовите масиви в Стралджа.Разкриването на такива пунктове ще става само  с разрешение от общината. Забранено е движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20,00 ч. до 6,00 ч. Органите на РПУ-Стралджа  и охранителите ще провеждат периодично проверки на транспортните средства и ще ограничават движението на хора и каруци в района на лозята преди началото на гроздобера.

Заповедта е връчена на РПУ и  охранителите. Контролът по изпълнението й е възложен на зам.-кмета  Мария Толева.

About the Author :