В Седмицата на водното спасяване БЧК-Ямбол представи дейността си в тази сфера

Ямбол, 04.2020 г.

Дори и в условията на извънредна ситуация, Българският червен кръст успя да подготви, както всяка година, необходимите водно-спасителни кадри, които да осигурят безопасността на летуващите край морето, както и край всички водни площи, заяви днес на пресконференция по повод Седмицата на водното спасяване Митко Филипов, изп. директор на БЧК-Ямбол. В брифинга участваха още  и специалистът в БЧК Добриела Праматарова и Желязко Желязков – гл. експерт “Младежки дейности и спорт” в община Ямбол.

В ход е процесът на категоризация на водните площи във всяка община, определя се кои от тях са охраняеми и са годни за ползване отгражданите, както и неохраняемите, които са забранени за ползване.

България заема едно от челните места по минимален брой хора, загубили живота си от удавяне. Това се е случило на 96 души през миналата година. По информация на БЧК през последните години в област Ямбол няма регистрирани случаи на пострадали във водата или удавени деца.

Основните причини, поради които се случват инцидентите край водата, са: непознаването на опасността в и около водата; неумението да се излезе от кризисна ситуация във водата; неумението да се помогне да човек изпаднал в беда във водата; заниженият родителски контрол и лошата самодисциплина, отбеляза Добриела Праматарова.

БЧК-Ямбол работи по четири програми за превенция на водния травматизъм. Програмата “Приятели с водата” се реализира без прекъсване седем поредни години с учениците от начален етап на образованието, като се осъществяват от класните ръководители. Факт е, че в нашия регион има много неохранявани, но посещавани са риболов и пикник водоеми. БЧК предоставя необходимите учебни помагала: «Книга за учителя» и «Тетрадка за ученика». Програмата се осъществява в 18 училища от петте общини на област Ямбол, а броят на обхванатите ученици всяка година е над 700. В община „Тунджа“ се обхващат всички ученици от 2 до 4 клас, като учебните помагала се осигуряват от общината или от Общинския съвет на БЧК – Тунджа.

Програмата „Водноспасителен минимум“ се осъществява  от класни ръководители, учители по физическо възпитание, медицински специалисти или представители на БЧК-Ямбол с ученици от 5-12 клас. Тя се реализира във всички училища на територията на областта, като всяка година се обхващат над 3000 ученици.

За 2020 г. общият брой на  обхванатите ученици по двете програми е 1 892.

Програмата „Дръж под око“ има за цел децата от детските градини, техните родители и учители да придобият необходимите знания за безопасно контактуване с водата, както и умения за оказване на помощ при воден инцидент. Осъществява се през последните две години. До момента са обхванати две детски градини – от град Ямбол и община Тунджа.

Проект „Лятно училище по плуване“ е създаден от БЧК-Ямбол и се реализира в девет поредни години. Тази година ще се направи опит проектът да е осъществи през юли или август, когато е възможно. Обучението се прави в малки групи от по 15 деца. Насочен е към децата на възраст 7-11 години и се осъществява oт треньори по плуване, водени спасители и специалист в БЧК-Ямбол. Общият брой на обхванатите деца и родители е над 600. Проектът е част от националната програма на БЧК “Синьо лято”.

БЧК обучава водни спасители в две квалификационни степени – спасител за басейн и спасител за открити водни площи. Тази година в условията на пандемия БЧК-Ямбол не успя да направи традиционния си обучителен курс през март-април на плувния басейн на ПГ “Васил Левски”-Ямбол, но ще положи усилия да направи такъв изнесен курс в националния учебен център на Червения кръст в Созопол. Кандидати от цялата страна с много добри плувни умения и качества и високо мотивирани да работят като водни спасители имат възможност да се включат в този тип интензивно обучение и да придобият документ, за да работят през настоящия сезон, а и следващите. Всяка година БЧК-Ямбол подготвя около 35 нови водни спасители в двете квалификационни степени. Заверените талони на правоспособни водни спасители през 2019 г., даващи им право да практикуват професията през 2019 г. е 103. За 2020 г., до този момент са едва 3. Причината е, че се работи в условия на пандемия, което до голяма степен блокира работата по отношение подготовката на водните спасители и провеждането на проверовъчен изпит.

Всяка година БЧК-Ямбол оказва и методическа помощ на стопани на водни обекти във връзка с организацията на водно-спасителната дейност. Със заповеди на кметовете на петте общини се сформират общински комисии, като в техния състав влизат представители на ОД на МВР, РЗИ, експерти от съответната общинска администрация и представител на БЧК. Представител от БЧК-Ямбол участва в комисиите към Община Ямбол, Община Тунджа и Община Стралджа. Информация и заповеди за забранените и разрешени за къпане и плуване водни площи на територията на общините Елхово и Болярово, Ямболската червенокръстка организация получава в писмен вид.

През изминалата година, общинските комисии в област Ямбол са установили общо 13 плувни басейна, подлежащи на максимално обезопасяване.

Очакваме от държавата да осигурява все повече места, където да се осъществява обучението по плуване, да има програми по плуване в училищата, извънкласни форми, каза още Митко Филипов. В момента 20-23 процента от българите декларират, че могат да плува, но дали действително могат да се справя в критичен момент във водата, е друг въпрос.

И това лято ще продължи съвместната дейност на община Ямбол с Български червен кръст, ще подпомогнем провеждането на лятното училище по плуване и други инициативи, които произлязат от БЧК, заяви Желязко Желязков. За съжаление басейнът на ПГ “Васил Левски” това лято остава единствената охраняема водна площ в Ямбол. Там са проверени всички технически съоръжения и басейнът. Надеждите са през есента да бъде пуснат в експлоатация и басейнът в Езикова гимназия “Васил Карагьозов”. Басейнът към ресторант “Вега” е в ремонт, засега вероятно няма да работи. Призивът бе да не се ползват неохраняемите водни обекти като Гребен канал и река Тунджа.

About the Author :

Leave a reply