В подкрепа на нуждаещи се младежи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ сградата на БЧК – Ямбол се проведе работна среща по проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, който се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст / Червения полумесец, Зона Европа. Участници в срещата бяха: представители на държавната и общинска власт; институции работещи по въпросите на приемната грижа и социални заведения.

Гергана Георгиева – щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол откри работната среща и представи участниците в нея, след което представи основната цел на проекта, който БЧК реализира от четири години; целевите групи по проекта; дейностите и очакваните резултати от него. Участниците в работната среща изготвиха План на дейностите за реализиране на  Националната доброволческа информационна кампания в подкрепа на приемната грижа в Област Ямбол през месец Септември 2014г. Институциите се ангажираха да работят в партньорство с БЧК – Ямбол и заявиха желание да участват в организирането на конкретни дейности, след обсъждане се реши кампанията в гр. Ямбол да се открие на 17.09.2014г. от 16,30 ч. пред Народно Читалище „Съгласие 1862”- Ямбол.

About the Author :