В подготовка на комплексно административно обслужване

DSC02742Във връзка с предстоящото въвеждане на комплексно административно обслужване  в общината беше проведена среща с кметовете и кметските наместници. Заседанието ръководи  кметът на общината Митко Андонов, който още в началото  заостри вниманието на присъстващите към новите отговорности в организацията на работа по обслужване на гражданите. Атанаска Христова, секретар,  изясни най-важните моменти по приложение на комплексното административно обслужване. Тя напомни, че до 25 март е времето на подготовка през което трябва всички бизнес процеси  да се преосмислят, включително засягащите дейността на кметове и кметски наместници.

В  етап на подготовка е   актуализиране списъка на услугите. С апел за сериозно отношение към предстоящите промени в обслужването на гражданите г-жа Христова  изрази очакването си за активно вътрешно комуникиране между кметствата и общината, за активно приложение на принципа „Нито един върнат гражданин!” Ще последва още едно съвещание по проблема с практикум , за да може всички въпроси да бъдат изяснени и общината да е в пълна готовност по приложение на комплексното обслужване. „Да проявим старание за по-добро и по-модерно административно обслужване!”, прикани  присъстващите г-жа Христова. По време на заседанието стана ясно, че  през февруари се планират внезапни тематични проверки по кметствата за правилно изпълнение на административните услуги по  срокове и таксуване.

Според г-н Андонов комплексното административно обслужване ще изисква допълнителни усилия от всички. „Считам, че имаме възможност да се справим с тази задача. И ще бъдем адекватни на времето!”, допълни той като   обърна внимание върху това, че усилията трябва да бъдат насочени към максимално улесняване административното обслужване на гражданите. Времето до старта на новата организация ще се използва за технологично изглаждане на правилата и за още едно обучение на специалистите.

 

About the Author :