В омагьосания кръг на боклука

20180313_120925В омагьосания кръг на боклука се въртят петте общини, които са в регионалното сдружение и ползват ямболското регионално депо. От една страна то е в аварийно състояние и замърсени води се изтичат извън басейна, проектиран да ги събира, от друга – депото се пълни прекалено бързо и вече сме закъснели с година да започваме действия по планиране на ново място за депониране на отпадъците, а липсва и европейско финансиране за нова клетка.

За аварийното състояние на депото съобщи в понеделник – 26 март, екологът на община „Тунджа” Светозар Грозев преди събранието на регионалното сдружение. Той обясни, че депото е с водни нива над допустимите за експлоатация – нивата са над 2 метра от допустимото в шахтите, а това не позволява нормалното третиране на инфилтрата, който изтича от клетката и поради тази причина има изтичане на замърсени води (инфилтрат) извън ретензионния басейн. Изцяло е затруднена работата на оператора, тъй като тежките машини потъват в отпадъка, независимо, че на места той е около 7 метра (уплътнен отпадък). Това не позволява нормалното функциониране на депото, в момента се натрупва в най-западната част, която е най-висока и по-малко наводнена.

Светозар Грозев обясни още, че през февруари община Сливен извозила инфилтрата, който е от нейната квота – 5700 куб. м, в момента вози Нова Загора, която има квота 1700 куб. м, очаква се и община Ямбол да избере изпълнител и да може и тя да извозва инфилтрата.

Според еколога проблемът е в проектното решение, което предвижда двата потока инфилтрат – от старото рекултивирано депо и от новата клетка, да се третират в един общ ретензионен басейн, който е с проектен капацитет около 300 куб. м.

ретензионен басейнКъм 20 март дебитът на инфилтрата, изтичащ от старото депо, е 8 куб. м в час и реално басейнът се пълни само за два дни от него, а това блокира възможността инфилтратът от новата клетка да се изтича вътре.

Вторият проблем на депото е,че се пълни прекалено бързо и ще може да се ползва не повече от 2 години, а според стандартите 3 г. преди запълване на клетката трябва да започнат дейностите по планиране на ново място за депониране.

От опита дотук сме категорични, че община „Тунджа” повече няма да приеме на наша територия да се експлоатира друго регионално депо, заяви кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

Той беше категоричен, че след изтичане на срока за експлоатация на това депо ще трябва да се търсят други възможности, включително и за община „Тунджа”.

Според него има няколко възможности: след 2 – 3 години да се продължи в същата комбинация от общини – Сливен, Ямбол, „Тунджа”, Нова Загора и Стралджа, като регионален център и да се търси общо решение и място за ново регионално депо. Другият вариант е всяка от общините да си решава проблема сама, като е ясно, че проблемът е голям за по-големите общини – Сливен и Ямбол депонират над 25 хиляди т отпадък годишно, а община „Тунджа” депонира 4 хиляди тона годишно.

Най-вероятно още отсега ще предприемем действия в посока да депонираме отпадъците на депото в Харманли, но за да стане това е нужно съгласие от осемте общини, които са в регионалното сдружение към него, другото близко депо е Омуртаг, обясни още Георги Георгиев. Проблемът с извозването на отпадъците обаче е, че трябва да има решение на съответния регионален център, а всеки приет отпадък на друга община намаля капацитетът на тяхното депо.

В комплексното разрешително е предвидено да има и клетка 2 на регионалното депо, но тя е с по-малък капацитет от 112 х. т. Според еколога на община „Тунджа” обаче преди да се говори за клетка 2 трябва да се реши проблемът, който съществува сега с аварийното състояние на депото. Освен това все още никой не е правил сметка колко би струвала клетка 2, след като тя вече няма да се изгражда по европейски проект.

Според комплексното разрешително капацитетът на първа клетка е 227 х. т., а проектният капацитет на клетката е по-голям с 80 х. т, но за да се ползва трябва да се измени комплексното разрешително.

На общото събрание членовете на регионалното сдружение са взели решение да преразгледат квотите за извозване на инфилтрата с тенденция за тяхното увеличаване. Освен това е възложено на проектантите да предложат техническо решение за преодоляване на проблема с изтичащия не на мястото му инфилтрат.

Диана Иванова

About the Author :