В община „Тунджа“ ще се обучават повече деца и ученици през новата учебна година

 

„Тунджа“, 14.09.2021 г.

С нова полудневна детска група в с. Роза, нова професионална специалност в Обединено училище „Васил Левски“ с. Тенево и изцяло обновена сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик ще започне учебната 2021 – 2022 г. в община „Тунджа“.

Общо 123 първокласници в първия учебен ден ще получат подарък от община „Тунджа“ – раничка с книжките „Приказки за първолака“ с обръщение на кмета Георги Георгиев и „Омайниче и бръмбазъче“ от Иван Гранитски.

През учебната 2021 – 2022 година се запазва общинската училищна мрежа, която включва 10  училища – 2 начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.

Учениците от І до VІІ клас в общинските училища са общо 812, а от VIII до ХII клас –  116 ученици. На този етап са записани общо 928 ученици, спрямо 915 ученици през предходната учебна година.

От новата учебна година в 8 клас професионалната паралелка в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол предлага обучение по две специалности – „Шлосерство“ и „Производство на хляб и хлебни изделия“, а училището с дарения и с труда на учителите разкри два нови кабинета по професионално обучение.

За началото на учебната година всеки от общо 45-та осмокласници в професионалните паралелки на двете средни общински училища – Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица и Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“, ще получи еднократно финансово стимулиране в размер на 100 лв. Средствата са осигурени от благотворителния фонд.

Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация, е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик започва учебната година с изцяло обновена по проект сграда, която е най-голямата инфраструктурна инвестиция в образованието в община „Тунджа“. Тя се реализира по проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Общата стойност на инвестицията е 480 445 ,81 лв.

За учебната 2021/ 2022 г. в детските градини на територията на община „Тунджа“ са записани около 515 деца в предучилищна възраст, от които 39 деца в четирите яслени групи.

В село Роза, като част от Детска градина „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“ е формирана втора полудневна детска група с деца в задължителна предучилищна възраст.

Така групите в общинските детски градини стават общо 30: 4 яслени групи, 25 целодневни детски групи и 1 полудневна детска група.

След решения на Общинския съвет е направено предложение до Министерство на образованието и науката за включване на три нови целодневни детски групи към общински детски градини в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021- 2022 г. Това са целодневните детски групи „Мики Маус“ и „Калинки“, с. Бояджик, – част от Детска градина „Звездица“, с. Скалица, и целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир към Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево. За целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир е направено предложение до МОН за включване в Списъка със средищните детски градини.

В Общинския център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле ще бъдат формирани общо 11 групи за занимания по интереси за учебната 2021-2022 г. В профил „Изобразително и приложно изкуство“ групите са 9, в профил „Текстил“ е една, една е и групата в направление „Спорт“ – „Индивидуални спортове“.

 

 

About the Author :

Leave a reply